Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC 

The Latest

Làm rõ hơn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đặc thù của TSCĐ

Làm rõ hơn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đặc thù của TSCĐ

00:18 17/12/2013 in Kế toán

Kế toán và kiểm toán Việt Nam đang đứng chứng kiến những cải cách liên tục và mạnh mẽ để phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Cần có một chiến lược phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán

Cần có một chiến lược phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán

00:02 17/12/2013 in Kế toán

Cần có một chiến lược phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: Hoàn thiện các điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: Hoàn thiện các điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán

00:00 17/12/2013 in Kế toán

Cơ sở pháp lý về nội dung và điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán

Đổi mới phương pháp phân tích lợi nhuận TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY Ở VIỆT NAM

Đổi mới phương pháp phân tích lợi nhuận TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY Ở VIỆT NAM

23:56 16/12/2013 in Kế toán

Thực hiện các cam kết song phương và đa phương trong tiến trình Hội nhập kinh tế Quốc tế, Việt Nam đang cắt giảm thuế suất hàng nhập khẩu và dỡ bở hàng rào phi thuế quan.

Có bắt buộc phải ký sống trên từng liên của hóa đơn?

Có bắt buộc phải ký sống trên từng liên của hóa đơn?

23:46 16/12/2013 in Kế toán

Luật kế toán quy định: "Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.”. Vậy có phải ký sống trên từng liên của hóa đơn?

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

23:39 16/12/2013 in Kế toán

Để việc lập phiếu thu - phiếu chi, ủy nhiệm chi- ủy nhiệm thu hợp pháp, theo đúng chế độ kế toán, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty cần phải quy định các chứng từ tương ứng kèm theo...

<<  381   382   383   384   385     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới