Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Một công ty A có quyền sử dụng đất, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty B trong đó công ty A dùng diện tích đất để hợp tác còn công ty B bỏ tiền đầu tư xây toà nhà làm văn phòng và đứng tên chủ đầu tư...

The Latest

Câu hỏi : Phân bổ chi phí?

Câu hỏi : Phân bổ chi phí?

07:12 17/12/2013 in Kế toán

Công ty Cổ phần A mới thành lập và đang triển khai dự án đầu tư khu đô thị X và khu đô thị Y. Trong giai đoạn này chi phí phát sinh của Công ty chủ yếu...

Câu hỏi : Thông tư 228/2009/TT-BTC

Câu hỏi : Thông tư 228/2009/TT-BTC

07:09 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi : Thông tư 228/2009/TT-BTC

Câu hỏi : Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính

Câu hỏi : Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính

01:27 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi  : Công ty A góp vốn cùng các đối tác thành lập công ty Cổ phần B, công ty A chiếm 40% vốn điều lệ của B, góp vốn theo giá gốc 10.000 đ/cổ phiếu...

Kế toán Nhà nước Việt Nam: Sự khác biệt với chuẩn mực quốc tế về kế toán công

Kế toán Nhà nước Việt Nam: Sự khác biệt với chuẩn mực quốc tế về kế toán công

01:23 17/12/2013 in Kế toán

Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN đòi hỏi kế toán nhà nước một mặt phải thừa nhận các nguyên tắ , thông lệ phổ biến của quốc tế...

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC: Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và họat động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC: Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và họat động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

01:21 17/12/2013 in Kế toán

Ngày 22/12/2008 Bộ tài chính đã ban hành quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và họat động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước

Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước

01:19 17/12/2013 in Kế toán

Trên thế giới có nhiều mô hình tổ chức bộ máy kế toán ngân sách nhà nước khác nhau phù hợp với đặc điểm và tập quán của từng quốc gia.

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp & chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khoảng cách và những việc cần làm

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp & chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khoảng cách và những việc cần làm

01:16 17/12/2013 in Kế toán

Hệ thống chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế do Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFA) ban hành làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) ở các đơn vị trực thuộc khu vực công...

<<  376   377   378   379   380     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới