Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu hỏi 546: Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, Tài khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành ...

The Latest

Câu hỏi 126: Chuẩn mực kiểm toán số 210

Câu hỏi 126: Chuẩn mực kiểm toán số 210

06:07 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 126: Một số công ty không thực hiện lập thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc việc thực hiện hợp đồng, thì tài liệu nào có thể thay thế để chứng minh là hợp đồng đã ...

Câu hỏi 612: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2010?

Câu hỏi 612: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2010?

06:03 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 612 : Hồ sơ quyết toán thuế năm 2010 phải nộp kèm Bản kê khai các giao dịch liên kết?

Câu hỏi 615: Lợi tức được chia từ Quỹ đầu tư chứng khoán?

Câu hỏi 615: Lợi tức được chia từ Quỹ đầu tư chứng khoán?

05:59 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 615Lợi tức được chia từ Quỹ đầu tư chứng khoán phải chịu 25% thuế TNDN

Câu hỏi 618: Về kê khai, nộp thuế TNCN?

Câu hỏi 618: Về kê khai, nộp thuế TNCN?

05:57 18/12/2013 in Kế toán
Không hiện diện tại Việt Nam, nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam vẫn phải kê khai, nộp thuế TNCN?

 

Câu hỏi 541: Góp vốn đầu tư và trích lập dự phòng?

Câu hỏi 541: Góp vốn đầu tư và trích lập dự phòng?

05:53 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 541: Công ty C có phải lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn?

Câu hỏi 537: Chuẩn mực kế toán số 10

Câu hỏi 537: Chuẩn mực kế toán số 10

05:49 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 537:Trường hợp doanh nghiệp ký quỹ hoặc nhận ký quỹ bằng ngoại tệ, cuối năm có phải đánh giá lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng không?

Câu hỏi 532: Lập dự phòng giảm giá vật tư tồn kho?

Câu hỏi 532: Lập dự phòng giảm giá vật tư tồn kho?

05:47 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 532 : Xin hỏi khi nào phải lập dự phòng giảm giá vật tư tồn kho?

<<  376   377   378   379   380     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới