Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu hỏi 551: Chúng tôi là một công ty sản xuất và có thêm hoạt động cho thuê máy móc thiết bị . Các hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị này có thời gian cho thuê chiếm phần lớn thời gian hữu dụng của máy móc ...

The Latest

Câu hỏi 550: Phí quản lý hoặc phí kiểm đếm?

Câu hỏi 550: Phí quản lý hoặc phí kiểm đếm?

10:10 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 550: Trong năm 2010, các doanh nghiệp mua ngoại tệ từ các ngân hàng TM, tuy nhiên ngoài khoản phải trả theo tỷ giá quy định, các ngân hàng đều thu thêm 1 khoản phí...

Câu hỏi 549: Giao dịch cho thuê tài sản?

Câu hỏi 549: Giao dịch cho thuê tài sản?

10:04 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 549: Công ty có được ghi nhận doanh thu 01 lần ngay tại thời điểm bàn giao căn hộ và xuất hóa đơn cho bên thuê không hay phải thực hiện phân bổ doanh thu theo thời hạn thuê ...

Câu hỏi 548: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng?

Câu hỏi 548: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng?

06:15 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 548: Công ty cổ phần có 1 dự án đầu tư mở rộng kéo dài trên 36 tháng có giá trị theo thực tế là 5 tỉ đồng. Sau khi công trình hoàn thành Công ty cổ phần thuê 1 công ty thẩm định giá... 

Câu hỏi 547: Công tác kế toán của công ty?

Câu hỏi 547: Công tác kế toán của công ty?

06:13 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 547: Công ty tôi đặc thù kinh doanh về lĩnh vực viết website đối tác chủ yếu của tôi là nước ngoài. Vì lĩnh vực này cũng khá mới nên tôi cũng gặp một số khó khăn nhất...

Câu hỏi 546: TSCĐ hình thành từ quỹ phúc lợi?

Câu hỏi 546: TSCĐ hình thành từ quỹ phúc lợi?

06:10 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 546: Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, Tài khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành ...

Câu hỏi 126: Chuẩn mực kiểm toán số 210

Câu hỏi 126: Chuẩn mực kiểm toán số 210

06:07 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 126: Một số công ty không thực hiện lập thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc việc thực hiện hợp đồng, thì tài liệu nào có thể thay thế để chứng minh là hợp đồng đã ...

Câu hỏi 612: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2010?

Câu hỏi 612: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2010?

06:03 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 612 : Hồ sơ quyết toán thuế năm 2010 phải nộp kèm Bản kê khai các giao dịch liên kết?

<<  376   377   378   379   380     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới