Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu hỏi: Trường hợp trong năm N trên báo cáo tài chính riêng thì công ty D có lãi, nhưng trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty D thì lại bị lỗ. Trong trường hợp nên trên công ...

The Latest

Câu hỏi 536: Ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả?

Câu hỏi 536: Ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả?

11:16 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Việc xác định kết quả kinh doanh trong năm và kết chuyển phân bổ chi phí vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty có hợp lý không?

Câu hỏi 537: Đánh giá lại số dư của các khoản ký quỹ bằng ngoại tệ

Câu hỏi 537: Đánh giá lại số dư của các khoản ký quỹ bằng ngoại tệ

11:10 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 537: Trường hợp doanh nghiệp ký quỹ hoặc nhận ký quỹ bằng ngoại tệ, cuối năm có phải đánh giá lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng không?

Câu hỏi 548: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng?

Câu hỏi 548: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng?

11:06 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 548:Công ty cổ phần có 1 dự án đầu tư mở rộng kéo dài trên 36 tháng có giá trị theo thực tế là 5 tỉ đồng. Sau khi công trình hoàn thành Công ty cổ phần thuê...

Câu hỏi 555: Hạch toán TSCĐ tại DN 100% vốn nước ngoài?

Câu hỏi 555: Hạch toán TSCĐ tại DN 100% vốn nước ngoài?

11:03 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: DN A là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, Đan Mạch. Biết rằng, đại sứ quán Đan Mạch sẽ tài trợ 25% giá trị cho TSCĐ hữu hình của Công ty A mua tại Việt Nam. Xin hỏi ...

Câu hỏi 554: Khấu hao giá trị quyền sử dụng đất

Câu hỏi 554: Khấu hao giá trị quyền sử dụng đất

10:59 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 554: Tôi đang kiểm toán tại một khách hàng (DN) có mua nhà từ năm 2004, tại thời điểm đó là hàng hóa bất động sản...

Câu hỏi 552: Ghi nhận Tài sản cố định vô hình?

Câu hỏi 552: Ghi nhận Tài sản cố định vô hình?

10:21 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 552:Doanh nghiệp tôi là một doanh nghiệp phần mềm được thành lập T02/2009. Sau khi thành lập Công ty có ký được một HĐ viết phần mềm CRM cho một doanh nghiệp địa ốc...

Câu hỏi 551: Có phải là Cho thuê tài chính?

Câu hỏi 551: Có phải là Cho thuê tài chính?

10:12 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 551: Chúng tôi là một công ty sản xuất và có thêm hoạt động cho thuê máy móc thiết bị . Các hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị này có thời gian cho thuê chiếm phần lớn thời gian hữu dụng của máy móc ...

<<  376   377   378   379   380     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới