Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu hỏi 557: Vừa qua đơn vị được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán tại đơn vị có phát sinh trường hợp về chi phí trích khấu hao tại đơn vị...

The Latest

Câu hỏi : Điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

Câu hỏi : Điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

11:45 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi : Công ty tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, lợi nhuận sau kiểm toán bị sụt giảm do một số chi phí bị loại trừ và một số chỉ tiêu khác bị điều chỉnh ...

Phân biệt Xóa bỏ và Hủy trong Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý

Phân biệt Xóa bỏ và Hủy trong Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý

11:42 18/12/2013 in Kế toán

Trong Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn có cột Xóa bỏ và cột Hủy. Không biết hai cột này khác nhau như thế nào?

Ký hiệu Hóa đơn trên Hóa đơn mẫu nộp cho Cơ quan thuế bị sai?

Ký hiệu Hóa đơn trên Hóa đơn mẫu nộp cho Cơ quan thuế bị sai?

11:38 18/12/2013 in Kế toán

Công ty đã nộp Hóa đơn mẫu (cùng Thủ tục Thông báo phát hành HĐ) cho Cơ quan thuế nhưng sau đó phát hiện Ký hiệu Hóa đơn bị sai, Công ty phải làm gì?

Câu hỏi 551: Hạch toán cho thuê máy móc thiết bị là thuê tài chính?

Câu hỏi 551: Hạch toán cho thuê máy móc thiết bị là thuê tài chính?

11:36 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Chúng tôi muốn hạch toán các hợp đồng thuê tài sản này là cho thuê tài chính, nhưng hiện đang băn khoăn với các quy định trong ND 16/2001/ND-CP về hoạt động cho thuê tài ...

Câu hỏi 546: Góp vốn liên doanh bằng Tài sản cố định

Câu hỏi 546: Góp vốn liên doanh bằng Tài sản cố định

11:32 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Việc Công ty A hạch toán như vậy có đúng không? Hiện tôi chưa thấy có văn bản nào quy định cách hạch toán cho trường hợp như nêu trên.

Câu hỏi 550: Phí quản lý hoặc phí kiểm đếm ngoại tệ?

Câu hỏi 550: Phí quản lý hoặc phí kiểm đếm ngoại tệ?

11:30 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Khoản phí trả này có được cơ quan thuế chấp thuận là chi phí hợp lý hợp lệ không? Khoản phí chênh lệch thu thêm đó, doanh nghiệp đang hạch toán vào Tài khoản 642 - chi ...

Câu hỏi 543: Giao dịch cho thuê tài sản trả tiền trước 1 lần?

Câu hỏi 543: Giao dịch cho thuê tài sản trả tiền trước 1 lần?

11:28 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Công ty A có được ghi nhận toàn bộ số tiền đã thu được vào doanh thu năm 2010 không hay phải phân bổ cho từng năm?

<<  371   372   373   374   375     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới