Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Công ty đã nộp Hóa đơn mẫu (cùng Thủ tục Thông báo phát hành HĐ) cho Cơ quan thuế nhưng sau đó phát hiện Ký hiệu Hóa đơn bị sai, Công ty phải làm gì?

The Latest

Câu hỏi 551: Hạch toán cho thuê máy móc thiết bị là thuê tài chính?

Câu hỏi 551: Hạch toán cho thuê máy móc thiết bị là thuê tài chính?

11:36 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Chúng tôi muốn hạch toán các hợp đồng thuê tài sản này là cho thuê tài chính, nhưng hiện đang băn khoăn với các quy định trong ND 16/2001/ND-CP về hoạt động cho thuê tài ...

Câu hỏi 546: Góp vốn liên doanh bằng Tài sản cố định

Câu hỏi 546: Góp vốn liên doanh bằng Tài sản cố định

11:32 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Việc Công ty A hạch toán như vậy có đúng không? Hiện tôi chưa thấy có văn bản nào quy định cách hạch toán cho trường hợp như nêu trên.

Câu hỏi 550: Phí quản lý hoặc phí kiểm đếm ngoại tệ?

Câu hỏi 550: Phí quản lý hoặc phí kiểm đếm ngoại tệ?

11:30 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Khoản phí trả này có được cơ quan thuế chấp thuận là chi phí hợp lý hợp lệ không? Khoản phí chênh lệch thu thêm đó, doanh nghiệp đang hạch toán vào Tài khoản 642 - chi ...

Câu hỏi 543: Giao dịch cho thuê tài sản trả tiền trước 1 lần?

Câu hỏi 543: Giao dịch cho thuê tài sản trả tiền trước 1 lần?

11:28 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Công ty A có được ghi nhận toàn bộ số tiền đã thu được vào doanh thu năm 2010 không hay phải phân bổ cho từng năm?

Câu hỏi 544: Ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Câu hỏi 544: Ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

11:26 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Giá trị các hạng mục này ước tính theo dự toán là 16 tỷ VND. Như vậy, Công ty đã được ghi nhận doanh thu bán nhà trong kỳ chưa?

Câu hỏi : Sử dụng Tài khoản nào trong hạch toán?

Câu hỏi : Sử dụng Tài khoản nào trong hạch toán?

11:24 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Có công ty sử dụng TK136; có công ty sử dụng TK336, TK141; có công ty coi mỗi đội, xí nghiệp là một khách hàng và dùng TK131 để theo dõi. Vậy xin hỏi nên sử dụng tài khoản ...

Câu hỏi 539: Chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán?

Câu hỏi 539: Chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán?

11:22 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Thực hiện Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính nhận được Công văn của ...

<<  371   372   373   374   375     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới