Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Các câu hỏi vướng mắc về kế toán được giải đáp trong cuộc Tọa đàm giải đáp vướng mắc về kế toán, kiểm toán ngày 24/06/2011, tại Hà Nội.

The Latest

Câu hỏi 558: Đánh giá lại giá trị tài sản góp vốn

Câu hỏi 558: Đánh giá lại giá trị tài sản góp vốn

11:55 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 558: Công ty B được thành lập từ vốn góp của công ty A (51% vốn điều lệ) và các cổ đông cá nhân trong công ty A. Vốn điều lệ của Công ty B là 10 tỷ...

Câu hỏi 550: Hạch toán phí quản lý hoặc phí kiểm đếm

Câu hỏi 550: Hạch toán phí quản lý hoặc phí kiểm đếm

11:52 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Ngoài khoản phải trả theo tỷ giá quy định, các ngân hàng đều thu thêm 1 khoản phí gọi là phí quản lý hoặc phí kiểm đếm...

Câu hỏi 556: Có phải điều chỉnh trên sổ kế toán tổng hợp và sổ chi tiết không?

Câu hỏi 556: Có phải điều chỉnh trên sổ kế toán tổng hợp và sổ chi tiết không?

11:51 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 556: Công ty tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, lợi nhuận sau kiểm toán bị sụt giảm do một số chi phí bị loại trừ và một số chỉ tiêu khác bị điều chỉnh ...

Câu hỏi 557: Những vấn đề liên quan đến TSCĐ và ưu đãi đầu tư

Câu hỏi 557: Những vấn đề liên quan đến TSCĐ và ưu đãi đầu tư

11:48 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 557: Vừa qua đơn vị được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán tại đơn vị có phát sinh trường hợp về chi phí trích khấu hao tại đơn vị...

Câu hỏi : Điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

Câu hỏi : Điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

11:45 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi : Công ty tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, lợi nhuận sau kiểm toán bị sụt giảm do một số chi phí bị loại trừ và một số chỉ tiêu khác bị điều chỉnh ...

Phân biệt Xóa bỏ và Hủy trong Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý

Phân biệt Xóa bỏ và Hủy trong Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý

11:42 18/12/2013 in Kế toán

Trong Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn có cột Xóa bỏ và cột Hủy. Không biết hai cột này khác nhau như thế nào?

Ký hiệu Hóa đơn trên Hóa đơn mẫu nộp cho Cơ quan thuế bị sai?

Ký hiệu Hóa đơn trên Hóa đơn mẫu nộp cho Cơ quan thuế bị sai?

11:38 18/12/2013 in Kế toán

Công ty đã nộp Hóa đơn mẫu (cùng Thủ tục Thông báo phát hành HĐ) cho Cơ quan thuế nhưng sau đó phát hiện Ký hiệu Hóa đơn bị sai, Công ty phải làm gì?

<<  371   372   373   374   375     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới