Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu hỏi : Thông tư 228/2009/TT-BTC

The Latest

Câu hỏi : Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính

Câu hỏi : Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính

01:27 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi  : Công ty A góp vốn cùng các đối tác thành lập công ty Cổ phần B, công ty A chiếm 40% vốn điều lệ của B, góp vốn theo giá gốc 10.000 đ/cổ phiếu...

Kế toán Nhà nước Việt Nam: Sự khác biệt với chuẩn mực quốc tế về kế toán công

Kế toán Nhà nước Việt Nam: Sự khác biệt với chuẩn mực quốc tế về kế toán công

01:23 17/12/2013 in Kế toán

Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN đòi hỏi kế toán nhà nước một mặt phải thừa nhận các nguyên tắ , thông lệ phổ biến của quốc tế...

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC: Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và họat động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC: Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và họat động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

01:21 17/12/2013 in Kế toán

Ngày 22/12/2008 Bộ tài chính đã ban hành quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và họat động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước

Các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống kế toán ngân sách nhà nước

01:19 17/12/2013 in Kế toán

Trên thế giới có nhiều mô hình tổ chức bộ máy kế toán ngân sách nhà nước khác nhau phù hợp với đặc điểm và tập quán của từng quốc gia.

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp & chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khoảng cách và những việc cần làm

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp & chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khoảng cách và những việc cần làm

01:16 17/12/2013 in Kế toán

Hệ thống chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế do Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFA) ban hành làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) ở các đơn vị trực thuộc khu vực công...

Lịch sử tiến hóa của kế toán quản trị

Lịch sử tiến hóa của kế toán quản trị

01:12 17/12/2013 in Kế toán

Qua quá trình phát triển gần 30 năm, KTQT tại Việt Nam hiện vẫn chỉ dừng lại ở khâu lập kế hoạch và quản trị chi phí, chưa tạo ra giá trị tăng thêm cho doanh nghiệp

Kế tóan quản trị trong kiểm sóat chất lượng tòan diện - Vấn đề cần quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam

Kế tóan quản trị trong kiểm sóat chất lượng tòan diện - Vấn đề cần quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam

01:05 17/12/2013 in Kế toán

Tháng 11/2006, Việt Nam gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) đã tạo cho doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước dễ dàng hơn.

<<  371   372   373   374   375     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới