Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu hỏi: Hỏi phần chênh lệch giá trị cổ phần đăng ký phát hành (theo Giấy phép đầu tư) được hạch toán hoặc xử lý như thế nào? Ví dụ: Công ty CP ABC theo giấy chứng nhận ...

The Latest

Câu hỏi 577: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý chung?

Câu hỏi 577: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý chung?

12:23 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Chúng tôi phải thực hiện kê khai nộp thuế TNDN riêng cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Vậy chi phí quản lý chung của công ty có được phân bổ cho hoạt động kinh ...

Câu hỏi 571: Có bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không?

Câu hỏi 571: Có bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không?

12:21 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Khi lập BCTC, có được bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không (vừa có số dư phải trả)?

Câu hỏi 570: Quy định về thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Câu hỏi 570: Quy định về thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

12:19 18/12/2013 in Kế toán

Doanh nghiệp đang hạch toán kế toán bằng đồng Đô la Mỹ, muốn chuyển sang hạch toán bằng đồng Việt Nam đồng, doanh nghiệp phải quy đổi như thế nào cho các chỉ tiêu trên bảng ...

Câu hỏi 568: Mua ô tô của cá nhân không có hóa đơn và hợp đồng

Câu hỏi 568: Mua ô tô của cá nhân không có hóa đơn và hợp đồng

12:17 18/12/2013 in Kế toán

Công ty tôi mới thành lập, mua xe của cá nhân không có hoá đơn và hợp đồng mua bán được lập tại phòng công chứng tỉnh, hiện đã làm thủ tục sang tên đổi chủ. Vậy doanh công ty ...

Câu hỏi 567: Hạch toán chi phí lãi vay vốn để thi công các công trình

Câu hỏi 567: Hạch toán chi phí lãi vay vốn để thi công các công trình

12:16 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Tôi muốn hạch toán lãi vay vốn của các công trình vào chi phí SXKD dở dang (vốn hoá chi phí đi vay) không hạch toán vào TK 635. Các công trình vẫn đang thi công dở dang...

Câu hỏi 566: Chi phí lãi vay có được vốn hóa?

Câu hỏi 566: Chi phí lãi vay có được vốn hóa?

12:14 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Công ty A là công ty xây dựng, ký hợp đồng thi công xây dựng tòa nhà chung cư cho công ty B, thời gian thi công kéo dài 3 năm,thanh toán khối lượng theo giai đoạn.Trong thời gian ...

Câu hỏi 565: Khoản chênh lệch do đánh giá lại mặt bằng góp vốn liên doanh

Câu hỏi 565: Khoản chênh lệch do đánh giá lại mặt bằng góp vốn liên doanh

12:12 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 565: Tôi sẽ phải hạch toán khoản đánh giá tăng này như thế nào? Khoản này có phải được tính 1 lần vào thu nhập chịu thuế theo thông tư 40/2010/TT-BTC? 

<<  371   372   373   374   375     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới