Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu hỏi 532 : Xin hỏi khi nào phải lập dự phòng giảm giá vật tư tồn kho?

The Latest

Câu hỏi 544: Trích trước chi phí xây dựng hạ tầng theo dự toán

Câu hỏi 544: Trích trước chi phí xây dựng hạ tầng theo dự toán

05:43 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 544: Công ty có được trích trước chi phí xây dựng hạ tầng theo dự toán không?

Câu hỏi 538: Kế toán tại Công ty và chi nhánh?

Câu hỏi 538: Kế toán tại Công ty và chi nhánh?

05:39 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 538: Kế toán tại Công ty và chi nhánh?

Câu hỏi 539: Thông tư số 224/2009/TT-BTC

Câu hỏi 539: Thông tư số 224/2009/TT-BTC

22:22 17/12/2013 in Kế toán

 Câu hỏi 539: Chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán khi có kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 năm dương lịch theo Thông tư số 224/2009/TT-BTC

Câu hỏi 526: Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Câu hỏi 526: Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

22:20 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 526: Chứng từ ,sổ sách và cách hạch toán Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Câu hỏi 530: Thông tư 244/2009/TT-BTC

Câu hỏi 530: Thông tư 244/2009/TT-BTC

22:08 17/12/2013 in Kế toán

Theo Thông tư 244/2009/TT-BTC thì lợi nhuận sau thuế chia cổ tức bằng bổ phiếu không được ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính. Theo tôi chỉ cần xem lại lợi nhuận sau thuế phát sinh sau ngày mua...

Câu hỏi 533: Hạch toán số tiền góp vốn vượt số vốn điều lệ?

Câu hỏi 533: Hạch toán số tiền góp vốn vượt số vốn điều lệ?

22:05 17/12/2013 in Kế toán

Theo giấy phép ĐKKD vốn điều lệ của công ty tôi (Công ty TNHH hai thành viên trở lên) là 5 tỷ; tuy nhiên, hiện nay các thành viên đã góp 6 tỷ...

Câu hỏi 540: Hạch toán xe ô tô?

Câu hỏi 540: Hạch toán xe ô tô?

22:00 17/12/2013 in Kế toán

Công ty Cổ phần B là đơn vị đang triển khai đầu tư dự án X (đơn vị chủ đầu tư tổ chức có kế toán riêng), trong năm 2009 có mua một xe ô tô phục vụ riêng cho quản lý dự án, kế toán ghi nhận giá trị chiếc xe vào TSCĐ...

<<  371   372   373   374   375     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới