Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Nếu trong trường hợp kế toán đơn vị không xác định được thời gian khấu hao đúng như cơ quan thuế áp dụng, thì sau khi cơ quan thuế làm việc điều chỉnh giảm khoản chi phí khấu ...

The Latest

Câu hỏi 552: Kế toán trong doanh nghiệp phần mềm

Câu hỏi 552: Kế toán trong doanh nghiệp phần mềm

12:48 18/12/2013 in Kế toán

Sang năm 2010 Ban giám đốc Công ty muốn đưa giá trị của phần mềm này trở thành tài sản vô hình của Công ty. Vậy cho tôi hỏi, nếu giờ đưa toàn bộ giá trị của phần mềm CRM này .

Câu hỏi 553: Xác định nguyên giá tài sản cố định

Câu hỏi 553: Xác định nguyên giá tài sản cố định

12:40 18/12/2013 in Kế toán

Công ty tôi mua nhà rồi sau đó sửa chữa để làm trụ sở làm việc (tự mua vật tư, thuê thợ...). Sau khi hoàn thành thì khoản sửa chữa này ghi nhận là TSCĐ đúng không?

Câu hỏi 554: Kế toán chuyển hàng hóa bất động sản thành tài sản cố định

Câu hỏi 554: Kế toán chuyển hàng hóa bất động sản thành tài sản cố định

12:37 18/12/2013 in Kế toán

Năm 2008, doanh nghiệp đã hạch toán tài sản cố định bao gồm cả giá trị nhà và giá trị QSDĐ vô thời hạn vào TSCĐ hữu hình. Theo chuẩn mực TSCĐ thì phải phân loại và không khấu ...

Câu hỏi 572: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Câu hỏi 572: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

12:35 18/12/2013 in Kế toán

Theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ...

Câu hỏi 573: Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

Câu hỏi 573: Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

12:33 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Doanh nghiệp có 1 nhà máy đang trong quá trình XDCB, bao gồm nhiều tài sản riêng lẻ nhưng chỉ phục vụ cho nhà máy. Các tài sản hoàn thành trước sẽ nhận bàn giao trước và ...

Câu hỏi 574: Phương pháp kế toán khoản chiết khấu thương mại

Câu hỏi 574: Phương pháp kế toán khoản chiết khấu thương mại

12:30 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Em làm kế toán ở 1 công ty sơn. Ở công ty này chiết khấu tất cả các đơn hàng không phân biệt số lượng hàng mua là 15%giá trị đơn hàng. Em xin hỏi đây là chiết khấu gì ...

Câu hỏi 575: Kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ

Câu hỏi 575: Kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ

12:27 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Khi phát hành thêm cổ phiếu với giá bán cổ phiếu mới phát hành thêm thấp hơn mệnh giá thì phần chênh lệch giảm này có được ghi Nợ TK 4112 không?

<<  371   372   373   374   375     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới