Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Công ty A nhận được hóa đơn và khi chuẩn bị kê khai thuế thì phát hiện biểu mẫu hóa đơn bị sai, cụ thể là: PS5/11P.Vậy công ty A phải lập thông báo hủy hóa đơn báo với cơ quan thuế như thế nào?

The Latest

Câu hỏi 569: Hạch toán thu hộ công ty khác

Câu hỏi 569: Hạch toán thu hộ công ty khác

12:58 18/12/2013 in Kế toán

 Công ty tôi thu hộ tiền từ công ty C thì hạch toán khoản này như thế nào và khi trả lại tiền cho công ty B thì hạch toán thế nào? 

Câu hỏi 558: Hạch toán khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản

Câu hỏi 558: Hạch toán khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản

12:57 18/12/2013 in Kế toán

Công ty B được thành lập từ vốn góp của công ty A (51% vốn điều lệ) và các cổ đông cá nhân trong công ty A. Vốn điều lệ của Công ty B là 10 tỷ đồng...

Câu hỏi 559: Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu trên báo cáo tài chính

Câu hỏi 559: Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu trên báo cáo tài chính

12:55 18/12/2013 in Kế toán

Công ty tôi hiện đổi giấy phép hoạt động kinh doanh lần 1(thay đổi vốn điều lệ), chúng tôi được cấp mã số kinh doanh mới. Nhưng thực tế đơn vị vẫn chưa đổi con dấu, vẫn đang dùng dấu cũ...

Câu hỏi 555: Hạch toán tài sản cố định hữu hình được tài trợ

Câu hỏi 555: Hạch toán tài sản cố định hữu hình được tài trợ

12:52 18/12/2013 in Kế toán

DN A là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, Đan Mạch. Biết rằng, đại sứ quán Đan Mạch sẽ tài trợ 25% giá trị cho TSCĐ hữu hình của Công ty A mua tại Việt Nam...

Câu hỏi 557: Trích khấu hao tài sản cố định như thế nào?

Câu hỏi 557: Trích khấu hao tài sản cố định như thế nào?

12:50 18/12/2013 in Kế toán

Nếu trong trường hợp kế toán đơn vị không xác định được thời gian khấu hao đúng như cơ quan thuế áp dụng, thì sau khi cơ quan thuế làm việc điều chỉnh giảm khoản chi phí khấu ...

Câu hỏi 552: Kế toán trong doanh nghiệp phần mềm

Câu hỏi 552: Kế toán trong doanh nghiệp phần mềm

12:48 18/12/2013 in Kế toán

Sang năm 2010 Ban giám đốc Công ty muốn đưa giá trị của phần mềm này trở thành tài sản vô hình của Công ty. Vậy cho tôi hỏi, nếu giờ đưa toàn bộ giá trị của phần mềm CRM này .

Câu hỏi 553: Xác định nguyên giá tài sản cố định

Câu hỏi 553: Xác định nguyên giá tài sản cố định

12:40 18/12/2013 in Kế toán

Công ty tôi mua nhà rồi sau đó sửa chữa để làm trụ sở làm việc (tự mua vật tư, thuê thợ...). Sau khi hoàn thành thì khoản sửa chữa này ghi nhận là TSCĐ đúng không?

<<  371   372   373   374   375     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới