Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu hỏi: Doanh nghiệp có 1 nhà máy đang trong quá trình XDCB, bao gồm nhiều tài sản riêng lẻ nhưng chỉ phục vụ cho nhà máy. Các tài sản hoàn thành trước sẽ nhận bàn giao trước và ...

The Latest

Câu hỏi 574: Phương pháp kế toán khoản chiết khấu thương mại

Câu hỏi 574: Phương pháp kế toán khoản chiết khấu thương mại

12:30 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Em làm kế toán ở 1 công ty sơn. Ở công ty này chiết khấu tất cả các đơn hàng không phân biệt số lượng hàng mua là 15%giá trị đơn hàng. Em xin hỏi đây là chiết khấu gì ...

Câu hỏi 575: Kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ

Câu hỏi 575: Kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ

12:27 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Khi phát hành thêm cổ phiếu với giá bán cổ phiếu mới phát hành thêm thấp hơn mệnh giá thì phần chênh lệch giảm này có được ghi Nợ TK 4112 không?

Câu hỏi 579: Chênh lệch giá trị cổ phần được hạch toán như thế nào?

Câu hỏi 579: Chênh lệch giá trị cổ phần được hạch toán như thế nào?

12:25 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Hỏi phần chênh lệch giá trị cổ phần đăng ký phát hành (theo Giấy phép đầu tư) được hạch toán hoặc xử lý như thế nào? Ví dụ: Công ty CP ABC theo giấy chứng nhận ...

Câu hỏi 577: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý chung?

Câu hỏi 577: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý chung?

12:23 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Chúng tôi phải thực hiện kê khai nộp thuế TNDN riêng cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Vậy chi phí quản lý chung của công ty có được phân bổ cho hoạt động kinh ...

Câu hỏi 571: Có bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không?

Câu hỏi 571: Có bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không?

12:21 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Khi lập BCTC, có được bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không (vừa có số dư phải trả)?

Câu hỏi 570: Quy định về thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Câu hỏi 570: Quy định về thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

12:19 18/12/2013 in Kế toán

Doanh nghiệp đang hạch toán kế toán bằng đồng Đô la Mỹ, muốn chuyển sang hạch toán bằng đồng Việt Nam đồng, doanh nghiệp phải quy đổi như thế nào cho các chỉ tiêu trên bảng ...

Câu hỏi 568: Mua ô tô của cá nhân không có hóa đơn và hợp đồng

Câu hỏi 568: Mua ô tô của cá nhân không có hóa đơn và hợp đồng

12:17 18/12/2013 in Kế toán

Công ty tôi mới thành lập, mua xe của cá nhân không có hoá đơn và hợp đồng mua bán được lập tại phòng công chứng tỉnh, hiện đã làm thủ tục sang tên đổi chủ. Vậy doanh công ty ...

<<  366   367   368   369   370     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới