Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Như đã đề cập ở phần trước, khái niệm phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) chỉ được hiểu đối với việc phát hành cổ phiếu. Do vậy sau đây, chúng ta sẽ chủ yếu đề cập đến việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

The Latest

Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng

Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng

00:31 20/12/2013 in Chứng khoán

Thông thường việc phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng được thực hiện theo các bước sau...

Bảo lãnh phát hành

Bảo lãnh phát hành

00:28 20/12/2013 in Chứng khoán

Bảo lãnh phát hành là quá trình một công ty chứng khoán giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước và sau khi chào bán chứng khoán như định giá chứng khoán...

Chăm sóc các khoản đầu tư

Chăm sóc các khoản đầu tư

00:19 20/12/2013 in Chứng khoán

Tìm hiểu và quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán là những việc làm phức tạp. Chăm sóc mọi việc khi đã đầu tư rồi lại dễ dàng hơn. 

Thị trường thứ cấp

Thị trường thứ cấp

00:11 20/12/2013 in Chứng khoán

Sau khi chứng khoán mới được phát hành trên thị trường sơ cấp, chúng sẽ được giao dịch trên thị trường thứ cấp. 

Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán

Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán

16:39 18/12/2013 in Chứng khoán

Chỉ số giá cổ phiếu là thông tin thể hiện giá chứng khoán bình quân hiện tại so với giá bình quân thời kỳ gốc đã chọn.

Các hệ số về khả năng sinh lời

Các hệ số về khả năng sinh lời

16:37 18/12/2013 in Chứng khoán

Các nhà đầu tư, các cổ đông và các nhà quản lý tài chính đặc biệt chú ý tới khả năng sinh lãi của các công ty. Việc phân tích lợi nhuận có thể bắt đầu bằng việc nghiên cứu cách thức một công ty sử dụng cơ cấu vốn. 

Một người có được làm giám đốc của 2 DN?

Một người có được làm giám đốc của 2 DN?

16:33 18/12/2013 in Chứng khoán

Một người có được đồng thời là giám đốc của hai doanh nghiệp không?

<<  361   362   363   364   365     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới