Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Thị trường sơ cấp là nơi diễn ra quá trình mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành. Thị trường sơ cấp còn được gọi là thị trường cấp một hay thị trường phát hành.

The Latest

Giới thiệu trái phiếu

Giới thiệu trái phiếu

00:39 20/12/2013 in Chứng khoán

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể...

Các công cụ phái sinh

Các công cụ phái sinh

00:36 20/12/2013 in Chứng khoán

Công cụ phái sinh là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã có như cổ phiếu, trái phiếu nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận.

Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO)

Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO)

00:33 20/12/2013 in Chứng khoán

Như đã đề cập ở phần trước, khái niệm phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) chỉ được hiểu đối với việc phát hành cổ phiếu. Do vậy sau đây, chúng ta sẽ chủ yếu đề cập đến việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng

Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng

00:31 20/12/2013 in Chứng khoán

Thông thường việc phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng được thực hiện theo các bước sau...

Bảo lãnh phát hành

Bảo lãnh phát hành

00:28 20/12/2013 in Chứng khoán

Bảo lãnh phát hành là quá trình một công ty chứng khoán giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước và sau khi chào bán chứng khoán như định giá chứng khoán...

Chăm sóc các khoản đầu tư

Chăm sóc các khoản đầu tư

00:19 20/12/2013 in Chứng khoán

Tìm hiểu và quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán là những việc làm phức tạp. Chăm sóc mọi việc khi đã đầu tư rồi lại dễ dàng hơn. 

Thị trường thứ cấp

Thị trường thứ cấp

00:11 20/12/2013 in Chứng khoán

Sau khi chứng khoán mới được phát hành trên thị trường sơ cấp, chúng sẽ được giao dịch trên thị trường thứ cấp. 

<<  361   362   363   364   365     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới