Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Một báo giá điển hình có thể diễn đạt theo các cách như: "thu vào l8.000 - bán ra l8.200", hoặc "mua l8.000 - bán ra 18.200", hoặc gọn hơn " l 8.000 - l 8.200)...

The Latest

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (11) - Các chỉ số chứng khoán

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (11) - Các chỉ số chứng khoán "nói" gì?

10:04 20/12/2013 in Chứng khoán

Chỉ số giá cổ phiếu là thông tin rất quan trong đối với hoạt động của thị trường, đối với nhà đầu tư và đánh giá kinh tế bởi nó thể hiện tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán...

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (12) - Bản cáo bạch

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (12) - Bản cáo bạch

10:03 20/12/2013 in Chứng khoán

Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng khoán những thông tin về bản thân công ty, nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán...

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (13) - Quỹ đầu tư và Công ty quản lý quỹ

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (13) - Quỹ đầu tư và Công ty quản lý quỹ

10:01 20/12/2013 in Chứng khoán

Để thực hiện việc đầu tư - kinh doanh chứng khoán trên thị trường tài chính, đòi hỏi công chúng và các nhà đầu tư  không chỉ có kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) mà còn phải thường xuyên quan tâm...

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (14) - Cần phân biệt rõ khái niệm cổ phiếu thưởng

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (14) - Cần phân biệt rõ khái niệm cổ phiếu thưởng

09:59 20/12/2013 in Chứng khoán

Trong thời gian gần đây, chúng ta có nghe thấy nói nhiều đến chính sách thưởng cổ phiếu... 

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (15) - Một số điều cần biết về lưu ký chứng khoán

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (15) - Một số điều cần biết về lưu ký chứng khoán

09:56 20/12/2013 in Chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là một trong những điều kiện để thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán. 

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (16) - Các công cụ phái sinh

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (16) - Các công cụ phái sinh

09:53 20/12/2013 in Chứng khoán

Công cụ phái sinh là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã có như cổ phiếu, trái phiếu nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (17) - Kiến thức về giao dịch khớp lệnh liên tục

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (17) - Kiến thức về giao dịch khớp lệnh liên tục

09:51 20/12/2013 in Chứng khoán

Để chuẩn bị triển khai hoạt động giao dịch liên tục tại TTGDCK TP.HCM vào đầu tháng 5-2007, TTGDCK TP.HCM giới thiệu đến nhà đầu tư một số kiến thức liên quan đến giao dịch liên lục như sau...

<<  361   362   363   364   365     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới