Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

The Latest

Kiến thức chứng khoán nâng cao (12):Thông tin về ngành KD của Công ty

Kiến thức chứng khoán nâng cao (12):Thông tin về ngành KD của Công ty

10:41 20/12/2013 in Chứng khoán

Nhân tố quan trọng quyết định thành công của việc đầu tư vào công ty phát hành là thông qua việc tìm hiểu công ty thực hiện những hoạt động kinh doanh nào và các đối thủ cạnh tranh của công ty là ai. 

Kiến thức chứng khoán nâng cao (13): Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán

Kiến thức chứng khoán nâng cao (13): Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán

10:39 20/12/2013 in Chứng khoán

Hiểu một cách khái quát nhất thì danh mục đầu tư là một tập hợp gồm ít nhất hai loại chứng khoán trở lên. Mục đích cơ bản nhất của việc xây dựng và quản lý một danh mục đầu tư là đa dạng hoá nhằm tránh các khoản thua lỗ quá lớn

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (1) - Tổng quan về Thị trường Chứng khoán

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (1) - Tổng quan về Thị trường Chứng khoán

10:37 20/12/2013 in Chứng khoán

Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn...

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (2) - Giới thiệu về trái phiếu và cổ phiếu

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (2) - Giới thiệu về trái phiếu và cổ phiếu

10:35 20/12/2013 in Chứng khoán

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định...

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (3) - Các đặc tính của trái phiếu chuyển đổi

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (3) - Các đặc tính của trái phiếu chuyển đổi

10:33 20/12/2013 in Chứng khoán

Trái phiếu có tính chuyển đổi (sau đây gọi tắt là trái phiếu chuyển đổi) là trái phiếu có thể chuyển thành cổ phiếu thường vào một thời điểm được xác định trước trong tương lai. 

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (4) - Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO)

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (4) - Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO)

10:23 20/12/2013 in Chứng khoán

Khái niệm phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) chỉ được hiểu đối với việc phát hành cổ phiếu. Do vậy sau đây, chúng ta sẽ chủ yếu đề cập đến việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (5) - Các hệ số hoạt động

Sổ tay chứng khoán : Kiến thức chứng khoán cơ bản (5) - Các hệ số hoạt động

10:20 20/12/2013 in Chứng khoán

Các hệ số hoạt động xác định tốc độ mà một công ty có thể tạo ra được tiền mặt nếu có nhu cầu phát sinh...

<<  361   362   363   364   365     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới