Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Nhà đầu tư cần phải nắm vững những vấn đề bản chất nhất của phân tích và dự báo giá cổ phiếu, và do đó phải xem xét toàn diện, tổng thể các nội dung chính yếu sau...

The Latest

Kiến thức chứng khoán nâng cao (4): Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu

Kiến thức chứng khoán nâng cao (4): Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu

11:01 20/12/2013 in Chứng khoán

Năm 1999, UBCKNN có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ mang tên: Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chỉ số giá chứng khoán và một số gợi ý cho Việt Nam.

Kiến thức chứng khoán nâng cao (5): Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu

Kiến thức chứng khoán nâng cao (5): Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu

11:00 20/12/2013 in Chứng khoán

 Giá tham chiếu của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng phần chia lãi, hay phát thưởng bằng cổ phiếu 

Kiến thức chứng khoán nâng cao (6): Sử dụng biểu đồ để dự báo giá cổ phiếu

Kiến thức chứng khoán nâng cao (6): Sử dụng biểu đồ để dự báo giá cổ phiếu

10:57 20/12/2013 in Chứng khoán

Các nhà kinh tế đã từng bác bỏ việc sử dụng các mô hình phân tích những dữ liệu trong quá khứ để dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai.

Kiến thức chứng khoán nâng cao (7): Lựa chọn cổ phiếu theo nguyên tắc CAN SLIM

Kiến thức chứng khoán nâng cao (7): Lựa chọn cổ phiếu theo nguyên tắc CAN SLIM

10:55 20/12/2013 in Chứng khoán

William J. ONeil là một mẫu nhà đầu tư chứng khoán thành công tại Mỹ. Khởi nghiệp bằng nghề kế toán viên, ông nhanh chóng bị cuốn vào cơn sốt cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, để rồi với những công thức đầu tư của riêng mình,...

Kiến thức chứng khoán nâng cao (8):Tiêu chuẩn mitcel trong đánh giá và phân tích

Kiến thức chứng khoán nâng cao (8):Tiêu chuẩn mitcel trong đánh giá và phân tích

10:52 20/12/2013 in Chứng khoán

Hiện nay, việc sắp xếp lại hoặc cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước là một vấn đề hết sức quan trọng, nhằm phát huy được hết sức mạnh của nền kinh tế và xây dựng một cơ chế thị trường ngày một hoàn thiện hơn...

Kiến thức chứng khoán nâng cao (9): Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán

Kiến thức chứng khoán nâng cao (9): Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán

10:50 20/12/2013 in Chứng khoán

Rủi ro trong đầu tư CK được định nghĩa là sự dao động của lợi nhuận mong đợi, do vậy để đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao trong đầu tư chứng khoán, vấn đề đặt ra là phải quản lý được mức rủi ro này.

Kiến thức chứng khoán nâng cao (10): Khi nào nên bán ra cổ phiếu?

Kiến thức chứng khoán nâng cao (10): Khi nào nên bán ra cổ phiếu?

10:47 20/12/2013 in Chứng khoán

Có lẽ là không tồn tại một loại cổ phiếu nào thực sự an toàn. Điều cốt yếu là các nhà đầu tư cần nhận biết được thời điểm thích hợp để bán ra cổ phiếu

<<  361   362   363   364   365     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới