Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Rất nhiều nhà đầu tư khi đã quyết định mua cổ phiếu của một công ty cổ phần rồi, vẫn còn chưa biết rõ về công ty đó...

The Latest

Kinh nghiệm chơi chứng khoán (12): Thị trường chứng khoán: Giá trị của thông tin

Kinh nghiệm chơi chứng khoán (12): Thị trường chứng khoán: Giá trị của thông tin

11:09 20/12/2013 in Chứng khoán

Thị trường chứng khoán sôi động là nhờ có thông tin. Nhưng cũng nên xem lại có những loại thông tin nào và đã được sử dụng như thế nào? 

Kiến thức chứng khoán nâng cao (1): Tham gia vào hệ thống giao dịch chứng khoán

Kiến thức chứng khoán nâng cao (1): Tham gia vào hệ thống giao dịch chứng khoán

11:07 20/12/2013 in Chứng khoán

Hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán được khởi đầu bằng việc đặt lệnh mua bán tại Văn phòng giao dịch của Công ty chứng khoán đặt tại các địa điểm khác nhau trong cả nước. 

Kiến thức chứng khoán nâng cao (2): Định giá cổ phiếu

Kiến thức chứng khoán nâng cao (2): Định giá cổ phiếu

11:05 20/12/2013 in Chứng khoán

Nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới đôi lúc xảy ra trường hợp chỉ số cổ phiếu tăng vọt nhiều lần so với giá trị thực của nó. Vấn đề này đôi khi ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường cũng như tâm lý của các nhà đầu tư

Kiến thức chứng khoán nâng cao (3): Phân tích - dự báo giá cổ phiếu

Kiến thức chứng khoán nâng cao (3): Phân tích - dự báo giá cổ phiếu

11:03 20/12/2013 in Chứng khoán

Nhà đầu tư cần phải nắm vững những vấn đề bản chất nhất của phân tích và dự báo giá cổ phiếu, và do đó phải xem xét toàn diện, tổng thể các nội dung chính yếu sau...

Kiến thức chứng khoán nâng cao (4): Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu

Kiến thức chứng khoán nâng cao (4): Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu

11:01 20/12/2013 in Chứng khoán

Năm 1999, UBCKNN có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ mang tên: Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chỉ số giá chứng khoán và một số gợi ý cho Việt Nam.

Kiến thức chứng khoán nâng cao (5): Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu

Kiến thức chứng khoán nâng cao (5): Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu

11:00 20/12/2013 in Chứng khoán

 Giá tham chiếu của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng phần chia lãi, hay phát thưởng bằng cổ phiếu 

Kiến thức chứng khoán nâng cao (6): Sử dụng biểu đồ để dự báo giá cổ phiếu

Kiến thức chứng khoán nâng cao (6): Sử dụng biểu đồ để dự báo giá cổ phiếu

10:57 20/12/2013 in Chứng khoán

Các nhà kinh tế đã từng bác bỏ việc sử dụng các mô hình phân tích những dữ liệu trong quá khứ để dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai.

<<  356   357   358   359   360     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới