Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Luật kế toán quy định: "Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.”. Vậy có phải ký sống trên từng liên của hóa đơn?

The Latest

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

23:39 16/12/2013 in Kế toán

Để việc lập phiếu thu - phiếu chi, ủy nhiệm chi- ủy nhiệm thu hợp pháp, theo đúng chế độ kế toán, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty cần phải quy định các chứng từ tương ứng kèm theo...

Nội dung bắt buộc của chứng từ kế toán

Nội dung bắt buộc của chứng từ kế toán

23:37 16/12/2013 in Kế toán

Trong mỗi đơn vị kế toán thường xuyên phát sinh rất nhiều nghiệp vụ kinh tế mà để chứng minh cho sự hoàn thành của các nghiệp vụ này và có căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán cần thiết phải có rất nhiều loại chứng từ.

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

23:26 16/12/2013 in Kế toán

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán

23:24 16/12/2013 in Kế toán

Trước khi lập bảng CĐKT, kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán.

Thế nào là Hóa đơn, chứng từ Hợp pháp, Hợp lý, Hợp lệ?

Thế nào là Hóa đơn, chứng từ Hợp pháp, Hợp lý, Hợp lệ?

23:22 16/12/2013 in Kế toán

Thế nào là hoá đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ?

Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất

Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất

23:20 16/12/2013 in Kế toán

Hàng năm theo quy định công nhân trong danh sách của doanh nghiệp được nghỉ phép mà vẫn hưởng đủ lương.

Cách đánh số chứng từ

Cách đánh số chứng từ

23:17 16/12/2013 in Kế toán

Số chứng từ thường được đánh theo ký hiệu (nhóm) và tháng. Thí dụ, các phiếu thu trong tháng 06/2010: PT-0001/06/2010, PT-0002/06/2010, PT-0003/06/2010, …

<<  356   357   358   359   360     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới