Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Sự khác nhau cơ bản giữa Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

The Latest

Kế toán theo cơ sở dồn tích và quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp

Kế toán theo cơ sở dồn tích và quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp

22:50 16/12/2013 in Kế toán

Quản trị lợi nhuận là hành động điều chỉnh lợi nhuận kế toán của nhà quản trị DN nhằm đạt được lợi nhuận mục tiêu thông qua công cụ kế toán.

Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính

Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính

22:44 16/12/2013 in Kế toán

Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về cơ bản đã làm thay đổi bản chất của thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

Hành trình đổi mới và phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Hành trình đổi mới và phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

22:38 16/12/2013 in Kế toán

Có thể nói, quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán từ Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc là cả hành trình dài, hành trình đối mới của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam.

Chuẩn mực kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp (VAS17)

Chuẩn mực kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp (VAS17)

22:30 16/12/2013 in Kế toán

Thực tế, luôn luôn tồn tại sự khác biệt giữa các Chính sách Thuế với các quy định trong các Chuẩn mực và Chế độ kế toán trong bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới

Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

22:26 16/12/2013 in Kế toán

Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng

Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp

Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp

05:14 16/12/2013 in Kế toán

Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn.

Kế toán và kiểm toán Việt Nam_ Những bước tiến mạnh mẽ, vững vàng sau 20 năm đổi mới

Kế toán và kiểm toán Việt Nam_ Những bước tiến mạnh mẽ, vững vàng sau 20 năm đổi mới

05:08 16/12/2013 in Kế toán

Hội Kế toán Việt Nam được thành lập năm 1994 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); là thành viên của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) và Hiệp hội Kế toán các nước Đông Nam Á (AFA). 

<<  356   357   358   359   360     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới