Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Công ty Cổ phần B là đơn vị đang triển khai đầu tư dự án X (đơn vị chủ đầu tư tổ chức có kế toán riêng), trong năm 2009 có mua một xe ô tô phục vụ riêng cho quản lý dự án, kế toán ghi nhận giá trị chiếc xe vào TSCĐ...

The Latest

Câu hỏi 529: Hạch toán tiền?

Câu hỏi 529: Hạch toán tiền?

07:25 17/12/2013 in Kế toán

Theo Chế độ kế toán Việt Nam, các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ có thể quy đổi ra đồng tiền hạch toán theo tỷ giá thực tế của giao dịch...

Câu hỏi 542: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Câu hỏi 542: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

07:23 17/12/2013 in Kế toán

 Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hướng dẫn đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản tiền mặt của các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, đá quý thì việc nhập,..

Câu hỏi 543: Ghi nhận doanh thu?

Câu hỏi 543: Ghi nhận doanh thu?

07:21 17/12/2013 in Kế toán

Công ty A xây dựng 1 toà nhà vừa làm văn phòng vừa để bán, trong năm 2010 quá trình xây dựng đã hoàn thành. ...

Câu hỏi 531 : Nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng ngoại tệ

Câu hỏi 531 : Nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng ngoại tệ

07:18 17/12/2013 in Kế toán

Theo Chế độ Kế toán QĐ 15/2006 và Chuẩn mực VAS “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” quy định đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng ngoại tệ khi hạch toán, ta quy đổi sang đồng Việt Nam...

Câu hỏi: Hình thức liên kết kinh doanh?

Câu hỏi: Hình thức liên kết kinh doanh?

07:15 17/12/2013 in Kế toán

Một công ty A có quyền sử dụng đất, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty B trong đó công ty A dùng diện tích đất để hợp tác còn công ty B bỏ tiền đầu tư xây toà nhà làm văn phòng và đứng tên chủ đầu tư...

Câu hỏi : Phân bổ chi phí?

Câu hỏi : Phân bổ chi phí?

07:12 17/12/2013 in Kế toán

Công ty Cổ phần A mới thành lập và đang triển khai dự án đầu tư khu đô thị X và khu đô thị Y. Trong giai đoạn này chi phí phát sinh của Công ty chủ yếu...

Câu hỏi : Thông tư 228/2009/TT-BTC

Câu hỏi : Thông tư 228/2009/TT-BTC

07:09 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi : Thông tư 228/2009/TT-BTC

<<  351   352   353   354   355     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới