Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Trong cơ chế kinh tế mới, kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập, kế toán và kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế - tài chính và cung cấp thông tin hữu ích, tin cậy phục vụ các quyết định quản lý và kinh doanh,...

The Latest

Hạch toán kế toán đối với chi phí khuyến mại, quảng cáo

Hạch toán kế toán đối với chi phí khuyến mại, quảng cáo

06:10 21/12/2013 in Tài chính

Một trong những nguyên lí cơ bản của thuế GTGT là nộp thuế ở khâu trước (khi mua hàng hoá, dịch vụ-HHDV) thì được khấu trừ hay hoàn lại ở khâu sau...

Bàn về khấu hao TSCĐHH của doanh nghiệp

Bàn về khấu hao TSCĐHH của doanh nghiệp

06:06 21/12/2013 in Tài chính

ài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp là những tài sản có hình thái vật chất doanh nghiệp (DN) nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ...

Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

23:45 20/12/2013 in Tài chính

Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại...

Hệ thống quản lý chi phí

Hệ thống quản lý chi phí

23:43 20/12/2013 in Tài chính

Chuyên viên kế toán chi phí (kế toán quản trị) phải hiểu được ý nghĩa của những con số, liên hệ chúng với các hoạt động kinh doanh và đưa ra những giải pháp thay thế

Mối quan hệ giữa Kế toán quản trị với Kế toán tài chính và Kế toán tổng hợp

Mối quan hệ giữa Kế toán quản trị với Kế toán tài chính và Kế toán tổng hợp

23:40 20/12/2013 in Tài chính

Quan điểm của nhiều chuyên gia kế toán cho rằng, kế toán trong nền kinh tế thị trường được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán.

Xây dựng và phân tích chi phí định mức

Xây dựng và phân tích chi phí định mức

23:38 20/12/2013 in Tài chính

Phân tích hoạt động kinh doanh phải cố gắng lượng hoá bằng cách dựa trên những dữ liệu được thu thập ( ngành thống kê) xây dựng thành các phương trình...

Kế toán chi phí theo phương pháp

Kế toán chi phí theo phương pháp " Chi phí mục tiêu "

23:35 20/12/2013 in Tài chính

Tính giá theo chi phí mục tiêu «Target Cost» là một trong các phương pháp hiện đại trong kế toán quản trị...

<<  351   352   353   354   355     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới