Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Câu hỏi: Khoản phí trả này có được cơ quan thuế chấp thuận là chi phí hợp lý hợp lệ không? Khoản phí chênh lệch thu thêm đó, doanh nghiệp đang hạch toán vào Tài khoản 642 - chi ...

The Latest

Câu hỏi 543: Giao dịch cho thuê tài sản trả tiền trước 1 lần?

Câu hỏi 543: Giao dịch cho thuê tài sản trả tiền trước 1 lần?

11:28 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Công ty A có được ghi nhận toàn bộ số tiền đã thu được vào doanh thu năm 2010 không hay phải phân bổ cho từng năm?

Câu hỏi 544: Ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Câu hỏi 544: Ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

11:26 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Giá trị các hạng mục này ước tính theo dự toán là 16 tỷ VND. Như vậy, Công ty đã được ghi nhận doanh thu bán nhà trong kỳ chưa?

Câu hỏi : Sử dụng Tài khoản nào trong hạch toán?

Câu hỏi : Sử dụng Tài khoản nào trong hạch toán?

11:24 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Có công ty sử dụng TK136; có công ty sử dụng TK336, TK141; có công ty coi mỗi đội, xí nghiệp là một khách hàng và dùng TK131 để theo dõi. Vậy xin hỏi nên sử dụng tài khoản ...

Câu hỏi 539: Chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán?

Câu hỏi 539: Chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán?

11:22 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Thực hiện Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính nhận được Công văn của ...

Câu hỏi 540: Chi phí khấu hao của ô tô phục vụ cho quản lý dự án?

Câu hỏi 540: Chi phí khấu hao của ô tô phục vụ cho quản lý dự án?

11:20 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Trong năm 2009 có mua một xe ô tô phục vụ riêng cho công tác quản lý dự án, kế toán ghi nhận giá trị chiếc xe vào TSCĐ, và chi phí khấu hao được ghi nhận vào chi phí quản ...

Câu hỏi 541: Lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

Câu hỏi 541: Lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

11:19 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Trường hợp trong năm N trên báo cáo tài chính riêng thì công ty D có lãi, nhưng trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty D thì lại bị lỗ. Trong trường hợp nên trên công ...

Câu hỏi 536: Ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả?

Câu hỏi 536: Ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả?

11:16 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi: Việc xác định kết quả kinh doanh trong năm và kết chuyển phân bổ chi phí vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty có hợp lý không?

<<  351   352   353   354   355     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới