Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Có một sự khác biệt giữa xây dựng nhãn hiệu và phát triển nhãn hiệu. Xây dựng nhãn hiệu bao gồm những chiến thuật nhằm để tạo sự khác biệt của nhãn hiệu,...

The Latest

Năm tiêu chuẩn trong việc đặt tên thương hiệu

Năm tiêu chuẩn trong việc đặt tên thương hiệu

17:24 24/12/2013 in Thương hiệu

Đặt tên thương hiệu là một trong những quyết định quan trọng nhất trong đảm bảo sự tồn tại và phát triển thương hiệu. 

5 yếu tố cơ bản trong việc xây dựng thành công thương hiệu

5 yếu tố cơ bản trong việc xây dựng thành công thương hiệu

17:23 24/12/2013 in Thương hiệu

Việc xây dựng thành công một thương hiệu bắt đầu với một thương hiệu rõ ràng và tương thích với thị trường.

Đặt tên thương hiệu

Đặt tên thương hiệu

17:21 24/12/2013 in Thương hiệu

Tập đoàn Viacom có rất nhiều thương hiệu, Disney có một vài và Fedex chỉ có một. Những nhãn hiệu độc quyền là "sự đầu hàng marketing",...

Giá trị mang lại từ một thương hiệu mạnh

Giá trị mang lại từ một thương hiệu mạnh

17:19 24/12/2013 in Thương hiệu

Tài sản thương hiệu gồm 5 thành tố chính đó là: sự trung thành thương hiệu, sự nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, thuộc tính thương hiệu, ...

Tài sản thương hiệu - Phần II

Tài sản thương hiệu - Phần II

17:17 24/12/2013 in Thương hiệu

Tài sản thương hiệu gồm 5 thành tố chính đó là: sự trung thành thương hiệu, sự nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, thuộc tính thương hiệu, ...

Xây dựng thương hiệu lý tưởng - Phần I

Xây dựng thương hiệu lý tưởng - Phần I

17:15 24/12/2013 in Thương hiệu

 Làm sao có thể nhận thấy sự phát triển và suy thoái của một tư tưởng, xác định nó trong văn hoá đại chúng và tìm ra mức độ ảnh hưởng của tư tưởng đó với các khách hàng của thương hiệu?

Xây dựng thương hiệu qua các quá trình tiếp xúc với khách hàng (Phần 2)

Xây dựng thương hiệu qua các quá trình tiếp xúc với khách hàng (Phần 2)

17:13 24/12/2013 in Thương hiệu

Trước hết, cần phải xác định được các thời điểm tiếp xúc của thương hiệu với khách hàng. Mỗi loại sản phẩm có những tiếp điểm khác nhau, trong đó phổ biến nhất bao gồm: khuyến thị, bán hàng, thử nghiệm sản phẩm, trợ giúp, và hậu mãi.

<<  336   337   338   339   340     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới