Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Hầu hết người tiêu dùng khi nghĩ đến sữa ANLENE là nghĩ ngay đến một bà già với lưng còng và xương kêu rắc rắc hay nghĩ đến PEPSI là nghĩ tới những thanh niên hiện đại,...

The Latest

George W. Bush – Nhìn từ góc độ nhãn hiệu

George W. Bush – Nhìn từ góc độ nhãn hiệu

17:34 24/12/2013 in Thương hiệu

Bài viết dưới đây mang đến một cái nhìn tổng quát về hình mẫu xây dựng nhãn hiệu được George W. Bush áp dụng. 

Tài sản thương hiệu - Phần I

Tài sản thương hiệu - Phần I

17:32 24/12/2013 in Thương hiệu

Tài sản thương hiệu bao gồm tất cả những giá trị đặc thù mà thương hiệu mang đến cho những người liên quan (khách hàng, nhân viên, cổ đông, cộng đồng…). 

Sự tiêu dùng ảo - điều cần chú ý trong xây dựng thương hiệu

Sự tiêu dùng ảo - điều cần chú ý trong xây dựng thương hiệu

17:30 24/12/2013 in Thương hiệu

Một công ty có thể tạo ra sự ưu thích thương hiệu thông qua việc tạo ra các hình ảnh cao cấp như Ferrari hay BMW.

Khác biệt giữa xây dựng và phát triển nhãn hiệu

Khác biệt giữa xây dựng và phát triển nhãn hiệu

17:26 24/12/2013 in Thương hiệu

Có một sự khác biệt giữa xây dựng nhãn hiệu và phát triển nhãn hiệu. Xây dựng nhãn hiệu bao gồm những chiến thuật nhằm để tạo sự khác biệt của nhãn hiệu,...

Năm tiêu chuẩn trong việc đặt tên thương hiệu

Năm tiêu chuẩn trong việc đặt tên thương hiệu

17:24 24/12/2013 in Thương hiệu

Đặt tên thương hiệu là một trong những quyết định quan trọng nhất trong đảm bảo sự tồn tại và phát triển thương hiệu. 

5 yếu tố cơ bản trong việc xây dựng thành công thương hiệu

5 yếu tố cơ bản trong việc xây dựng thành công thương hiệu

17:23 24/12/2013 in Thương hiệu

Việc xây dựng thành công một thương hiệu bắt đầu với một thương hiệu rõ ràng và tương thích với thị trường.

Đặt tên thương hiệu

Đặt tên thương hiệu

17:21 24/12/2013 in Thương hiệu

Tập đoàn Viacom có rất nhiều thương hiệu, Disney có một vài và Fedex chỉ có một. Những nhãn hiệu độc quyền là "sự đầu hàng marketing",...

<<  336   337   338   339   340     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới