Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể...

The Latest

Các công cụ phái sinh

Các công cụ phái sinh

00:36 20/12/2013 in Chứng khoán

Công cụ phái sinh là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã có như cổ phiếu, trái phiếu nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận.

Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO)

Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO)

00:33 20/12/2013 in Chứng khoán

Như đã đề cập ở phần trước, khái niệm phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) chỉ được hiểu đối với việc phát hành cổ phiếu. Do vậy sau đây, chúng ta sẽ chủ yếu đề cập đến việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng

Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng

00:31 20/12/2013 in Chứng khoán

Thông thường việc phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng được thực hiện theo các bước sau...

Bảo lãnh phát hành

Bảo lãnh phát hành

00:28 20/12/2013 in Chứng khoán

Bảo lãnh phát hành là quá trình một công ty chứng khoán giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước và sau khi chào bán chứng khoán như định giá chứng khoán...

Chăm sóc các khoản đầu tư

Chăm sóc các khoản đầu tư

00:19 20/12/2013 in Chứng khoán

Tìm hiểu và quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán là những việc làm phức tạp. Chăm sóc mọi việc khi đã đầu tư rồi lại dễ dàng hơn. 

Thị trường thứ cấp

Thị trường thứ cấp

00:11 20/12/2013 in Chứng khoán

Sau khi chứng khoán mới được phát hành trên thị trường sơ cấp, chúng sẽ được giao dịch trên thị trường thứ cấp. 

Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán

Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán

16:39 18/12/2013 in Chứng khoán

Chỉ số giá cổ phiếu là thông tin thể hiện giá chứng khoán bình quân hiện tại so với giá bình quân thời kỳ gốc đã chọn.

<<  331   332   333   334   335     >  >>

Câu hỏi gần đây

Đăng nhập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới