Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Trước khi bắt đầu mô tả các bước cần thiết trong quá trình sáng tạo bản sắc nhận diện thương hiệu, việc tổng kết lại các yếu tố nền tảng là điều hết sức cần thiết.

The Latest

Xác định rõ tính cách cho thương hiệu

Xác định rõ tính cách cho thương hiệu

23:59 25/12/2013 in Thương hiệu

Các bài viết trước trong loạt bài về thương hiệu đã mô tả về những yêu cầu cần thiết cho việc nghiên cứu và xây dựng chiến lược khác biệt hóa thương hiệu, ...

Cần cân nhắc những gì khi xây dựng thương hiệu nhánh

Cần cân nhắc những gì khi xây dựng thương hiệu nhánh

23:57 25/12/2013 in Thương hiệu

Khi các nhà tiếp thị tạo dựng được thành công trên thị trường với một thương hiệu hấp dẫn, thông thường, nhiều người trong số họ bắt đầu để mắt sang trái, ...

Thiết lập cơ cấu quan hệ hiệu quả giữa thương hiệu mẹ và nhánh

Thiết lập cơ cấu quan hệ hiệu quả giữa thương hiệu mẹ và nhánh

23:55 25/12/2013 in Thương hiệu

Sau buổi nói chuyện tại một hội thảo chuyên đề về thương hiệu gần đây, một vị đã tới gặp tôi để tự giới thiệu và ông rất hãnh diện kể cho tôi nghe ông đã mở rộng thương hiệu dệt may của mình như thế nào...

Chuyển dịch phạm vi tham chiếu của thương hiệu

Chuyển dịch phạm vi tham chiếu của thương hiệu

23:53 25/12/2013 in Thương hiệu

Bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào? Câu trả lời của thị trường sẽ quyết định những ai là đối thủ cạnh tranh mà khách hàng sẽ so sánh với bạn.

Khác biệt hóa thương hiệu

Khác biệt hóa thương hiệu

23:50 25/12/2013 in Thương hiệu

Nếu bạn có khả năng đặc biệt và có thể vận dụng khả năng của mình một cách hữu ích, bạn đã tạo được lợi thế riêng trong cuộc sống. 

Nghiên cứu nội bộ cho phát triển bản sắc nhận diện thương hiệu

Nghiên cứu nội bộ cho phát triển bản sắc nhận diện thương hiệu

23:44 25/12/2013 in Thương hiệu

Bản sắc nhận diện thương hiệu không chỉ đơn thuần là mẫu logo, song ngay cả khi bạn nghĩ về nó theo những thuật ngữ đơn giản,...

Vai trò của lãnh đạo đối với bản sắc nhận diện thương hiệu

Vai trò của lãnh đạo đối với bản sắc nhận diện thương hiệu

23:40 25/12/2013 in Thương hiệu

Mặc dù lãnh đạo doanh nghiệp thường phê duyệt phần lớn các tài liệu truyền thông quan trọng trước khi công bố ra thị trường, nhưng trong việc xây dựng bản sắc nhận diện thương hiệu, ....

<<  326   327   328   329   330     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới