Trang chủ Giới thiệu

Tin mới nhất

Trước những làn sóng đầu tư ngày càng mạnh mẽ, sự tăng trưởng không ngừng của các doanh nghiệp thì nhu cầu kiểm soát nhằm bảo vệ và làm gia tăng giá trị, duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp càng cao.

The Latest

Khác biệt giữa ERP với kế toán truyền thống

Khác biệt giữa ERP với kế toán truyền thống

22:56 21/12/2013 in Tài chính

Một trong những khó khăn lớn nhất khi ứng dụng ERP ở VN là sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán kế toán (KT) trong hệ thống ERP và các phương pháp tổ chức hạch toán KT truyền thống của các doanh nghiệp (DN)

Sơ lược sự ra đời của hệ thống kế toán tài chính thế giới và Việt Nam

Sơ lược sự ra đời của hệ thống kế toán tài chính thế giới và Việt Nam

06:16 21/12/2013 in Tài chính

Kế toán là một công cụ hữu hiệu giúp cho không chỉ các nhà quản lý nắm được thực trạng tài chính nhằm hoạch định kế hoạch phát triển cho tương lai của công ty mà còn là mối quan tâm của các nhà đầu tư tài chính, các ngân hàng, Nhà nước…

Giải pháp đưa kế toán và kiểm toán Việt Nam ngang tầm khu vực và quốc tế

Giải pháp đưa kế toán và kiểm toán Việt Nam ngang tầm khu vực và quốc tế

06:12 21/12/2013 in Tài chính

Trong cơ chế kinh tế mới, kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập, kế toán và kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế - tài chính và cung cấp thông tin hữu ích, tin cậy phục vụ các quyết định quản lý và kinh doanh,...

Hạch toán kế toán đối với chi phí khuyến mại, quảng cáo

Hạch toán kế toán đối với chi phí khuyến mại, quảng cáo

06:10 21/12/2013 in Tài chính

Một trong những nguyên lí cơ bản của thuế GTGT là nộp thuế ở khâu trước (khi mua hàng hoá, dịch vụ-HHDV) thì được khấu trừ hay hoàn lại ở khâu sau...

Bàn về khấu hao TSCĐHH của doanh nghiệp

Bàn về khấu hao TSCĐHH của doanh nghiệp

06:06 21/12/2013 in Tài chính

ài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp là những tài sản có hình thái vật chất doanh nghiệp (DN) nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ...

Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

23:45 20/12/2013 in Tài chính

Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại...

Hệ thống quản lý chi phí

Hệ thống quản lý chi phí

23:43 20/12/2013 in Tài chính

Chuyên viên kế toán chi phí (kế toán quản trị) phải hiểu được ý nghĩa của những con số, liên hệ chúng với các hoạt động kinh doanh và đưa ra những giải pháp thay thế

<<  321   322   323   324   325     >  >>

Câu hỏi gần đây

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Công cụ mới

Tài liệu mới