Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ma trận IE (Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài):

Ma trận IE ( Internal – External Matrix) đặt các SBU khác nhau của một doanh nghiệp vào 01 bảng có 09 ô. Ma trận này được dựa trên 02 khía cạnh chủ yếu :
 • Tổng số điểm quan trọng của ma trận IFE thể hiện trên trục X
 • Tổng số điểm quan trọng của ma trận EFE thể hiện trên trục Y
 • Mỗi SBU phải thiết lập ma trận IFE và EFE trên cơ sở đó thiết lập ma trận IE của công ty
 • Trục X thể hiện tổng số điểm quan trọng của ma trận IFE
 • Nếu tổng số điểm từ 1.0 – 1.99 là yếu về nội bộNếu tổng số điểm từ 2.0 – 2.99 là trung bìnhNếu tổng số điểm từ 3.0 – 4.0 là mạnh
 • Trục Y thể hiện tổng số điểm quan trọng của ma trận EFE trong đó:
  • Nếu tổng số điểm từ 1.0 – 1.99 là thấp
  • Nếu tổng số điểm từ 2.0 – 2.99 là trung bình
  • Nếu tổng số điểm từ 3.0 – 4 là mạnh

Tổng số điểm quan trọng trong ma trận IE

 


Mạnh3.0 -4.0 Trung bình2.0 – 2.99 Thấp1.0 – 1.99
Tổng số điểm quan trọng ma trận EFE Cao3.0 – 4.0 I II III
Trung bình2.0 – 2.99 IV V VI
Thấp1.0 – 1.99 VII VIII IX

+ Nếu SBU nào nằm trong các ô II, II, IV : nên phát triển và xây dựng
+ Nếu SBU nào nằm trong các ô III,V,VII : nên nắm giữ và duy trì
+ Nếu SBU nào nằm trong các ô VI,VIII,IX : nên thu hoạch hoặc loại bỏ
 
Quantri.vn - Biên tập và hệ thống hóa

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn