Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ý nghĩa của định giá doanh nghiệp:

Giá trị của một DN là biểu hiện bằng tiền của tất cả các khoản thu nhập mà DN mang lại cho các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Giá trị DN là tổng giá trị của tất cả các tài sản sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh của DN đó nhằm mang lại lợi ích cho các chủ sở hữu và các nhà cung cấp tín dụng. như vậy, giá trị vốn chủ sở hữu chỉ là một phần của giá trị DN.

Xét trên một góc độ nào đó, tất cả các quyết định kinh doanh đều liên quan tới việc  xác định giá trị DN (định giá DN).

Đối với nội bộ DN,  khi tiến hành lập dự toán ngân sách cần xem xét những ảnh hưởng của các dự án cụ thể tới giá trị DN hoặc khi lập các kế hoạch chiến lược cần xem xét giá trị DN sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các kế hoạch hoạt động đó.

Đối với bên ngoài DN,  các nhà đầu tư cần phải định giá DN để làm cơ sở cho các quyết định kinh doanh của họ. với các thông tin về định giá DN, các nhà đầu tư có thể biết được giá thị trường của các cổ phiếu cao hơn hay thấp hơn so với giá trị thực của nó, để từ đó có các quyết định mua- bán cổ phiếu đúng đắn. việc định giá cũng cần thiết trong quá trình thực hiện cổ phần hóa ,sát nhập, hay giải thể DN. Tất cả các DN này và các đối tượng có liên quan đều tiến hành định giá DN trước khi thực thi các quyết định cổ phần hóa , sát nhập hay giải thể. Ngay cả đối với nhà cung cấp tín dụng có thể không quan tâm một cách rõ ràng tới giá trị DN, nhưng ít nhất họ phải ngầm quan tâm tới giá trị vốn chủ sở hữu của DN nếu họ muốn phòng tránh rủi ro trong hoạt động cho vay.

Giá trị mà một DN có thể mang lại cho các nhà đầu tư có thể xem xét trên 2 góc độ :

  • Giá trị thanh lý (ngừng hoạt động)
  • Giá trị hoạt động liên tục (going -concerns)

Giá trị thanh lý của một DN là số tiền tạo ra khi DN chấm dứt hoạt động và bán tất cả các tài sản của nó, còn giá trị hoạt động liên tục là giá trị hiện tại của dòng tiền tạo ra trong tương lai từ hoạt động kinh doanh của DN.

Giá trị DN có thể xác định  theo nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp dựa vào bảng cân đối kế toán , phương pháp dựa vào kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản, phương pháp chiết khấu dòng tiền, phương pháp chiết khấu dòng lợi nhuận thặng dư và phương pháp so sánh giá thị trường của DN tương đồng. mỗi phương pháp này đều có những ưu nhược điểm nhất định và được sử dụng phù hợp theo những tình huống khác nhau.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn