Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự báo tài chính trong điều kiện không chắc chắn:

Trong thực tế tất cả những dự báo trong tương lai luôn luôn không chắc chắn, vì vậy các đối tượng quan tâm thường mong muốn có được các số liệu dự báo cho các khả năng xấu nhất và lạc quan nhất của DN.

Ví dụ, doanh thu của DN có thể không tăng trưởng như mong muốn do động thái của các đối thủ cạnh tranh hoặc hiệu quả hoạt động của DN kém(tỉ suất lợi nhuận thuần thấp) dẫn tới tỉ lệ giá vốn hàng bán và tỉ lệ chi phí bán hàng và quản lí DN trên doanh thu cao. Ngược lại, cũng có thể xảy ra trường hợp doanh thu của DN tăng trưởng mạnh do những điều kiện thuận lợi trên thị trường hoặc DN thành công trong các chiến lược marketing và phát triển sản phẩm mới, thêm vào đó những cải tiến trong quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh có thể tiết kiệm chi phí cho DN.

Việc dự báo tài chính cho nhiều khả năng có thể xảy ra sẽ giúp các đối tượng quan tâm xác định các yếu tố then chốt ảnh hưởng tới lợi nhuận, dòng tiền  và nhu cầu vốn bổ sung của DN. Nhà phân tích có thể kết hợp dự báo tài chính cho rất nhiều tình huống có thể xảy ra với sự kết hợp các giả định khác nhau cho từng chỉ tiêu tài chính. Nhà phân tích nên dự báo ít nhất cho 3 trường hợp: lạc quan nhất, có khả năng nhất và bi quan nhất cho tất cả các chỉ tiêu tài chính( bảng 10.10)

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn