Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ý nghĩa của dự báo tài chính:

Dự báo tài chính là việc dự báo về các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính của các kì kinh doanh sắp tới, từ đó xác định nhu cầu vốn bổ sung cho DN. Một trong những mục tiêu cơ bản của phân tích báo cáo tài chính là dựa vào số liệu  quá khứ để dự báo về tương lai của DN, cùng với các dự báo(định tính ) về triển vọng của DN.

Dự báo tài chính có ý nghĩa đối với cả bên trong và bên ngoài DN.

Đối với bên trong DN, dự báo tài chính sẽ giúp DN chủ động trong kế hoach tài chính để bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh.

 Đối với bên ngoài DN, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư và nhà cung cấp tín dụng dài hạn, dự báo tài chính giúp các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính đánh giá cụ thể hơn về triển vọng trong tương lai của DN, từ đó có các quyết định hợp lí để giảm thiểu rủi ro. Dự báo tài chính còn là căn cứ quan trọng để xác định giá trị DN.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn