Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ý nghĩa của phân tích phát hiện dấu hiệu khủng hoảng tài chính và phá sản:

Danh từ phá sản bắt nguồn từ chữ “ruin” trong tiếng Latinh, có nghĩa là sự kháng tận. nguyên nhân trực tiếp của phá sản DN là sự khủng hoảng tài chính. Đặc điểm cơ bản của tình trạng khủng hoảng tài chính là sự mất cân đối giữa khả năng và nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn của DN. Đồng thời, khi DN lâm vào tình trạng khủng hoảng giá trị của DN sẽ giảm sút nghiêm trọng và mức độ rủi ro của DN sẽ vô cùng cao.

Trong nền kinh tế thị trường, khủng hoảng tài chính và phá sản DN là tất yếu và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của các chủ nợ, các nhà đầu tư và người lao động. chính vì vây, nghiên cứu phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng và phá sản của DN sẽ giúp các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính chủ động trong các quyết định kinh doanh, dù trên góc độ là nhà đầu tư, nhà cung cấp  tín dụng hay nhà quản trị DN.

Rất khó có thể định nghĩa một cách chính xác về tình trạng khủng hoảng tài chính, tuy nhiên có thể khẳng định rằng nguyên nhân chủ yếu của khủng hoảng tài chính là do sự suy yếu về khả năng thanh toán, DN không có đủ tiền để thanh toán cho các khoản nợ phải trả nhà cung cấp hay lãi tiền vay ngân hàng và phải vi phạm các hợp đồng. sự suy yếu về khả năng thanh toán của DN được mô tả ở hình sau.


Nguồn gốc của tình trạng không có khả năng thanh toán là DN có giá trị vốn chủ sở hữu âm, tức là giá trị tài sản nhỏ hơn giá trị các khoản nợ phải trả. Bên canh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh không đủ để trang trải cho các khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của DN. Khủng hoảng tài chính sẽ dẫn đến hàng loạt các sự kiện xấu xảy ra như cổ tức giảm  sút, đóng cửa các nhà máy, thua lỗ, sa thải người lao động, giá cổ phiếu sụt giảm… khi đó, DN sẽ phải thực hiện nhiều công việc không mong muốn , thậm chí phải tuyên bố phá sản. chính vì vậy, việc phân tích phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng tài chính có ý nghĩa rất quan trọng. Bên trong DN, phân tích phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng tài chính giúp các nhà quản lý ngăn chặn, hạn chế, phòng tránh trước những khả năng xấu có thể xảy ra  đối với DN của mình. Bên ngoài DN, phân tích phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng tài chính giúp cho các nhà đầu tư , các nhà cung cấp tín dụng có các quyết định kịp thời và đúng đắn để đảm bảo tài sản của mình. Ngoài ra, còn giúp các kiểm toán viên trong việc quyết định các thủ tục kiểm toán và quyết định xem các DN có tồn tại trên cơ sở giả định hoạt động liên tục nữa hay không.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn