Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Sự phân chia bộ phận (ban ngành):

Sau khi công việc đã được chuyên môn hóa phải nhóm các công việc thành những đơn vị hợp lý (logical units), quá trình này được gọi là sự phân chia ban ngành. Các công ty thực hiện sự phân chia theo ban ngành sẽ có nhiều lợi điểm trong thực hiện hoạt động.

Sự kiểm soát và kết hợp ở phạm vi hẹp được dễ dàng hơn, các nhà quản trị đứng đầu có thể xem xét dễ dàng hơn việc thực hiện của các đơn vị đang diễn biến thay đổi như thế nào.

Ví dụ: sự phân chia ban ngành cho phép công ty xem xét một bộ phận như là một trung tâm lợi nhuận – chia doanh nghiệp thành những đơn vị theo chi phí và lợi nhuận của nó. Như vậy bằng cách đánh giá lợi nhuận từ bán hàng ở một lĩnh vực riêng biệt có thể quyết định mở rộng hay thu hẹp việc xúc tiến ở lĩnh vực này. Tương tự, khả năng lợi nhuận sẽ ảnh hưởng đến việc quyết định tăng hoặc giảm đầu tư vào sản phẩm.

Dĩ nhiên, các nhà quản trị không được tiến hành nhóm các công việc một cách tùy tiện mà phải nhóm chúng cho hợp lý, theo một số điểm chung. Khái quát hóa, phân chia ban ngành có thể theo: khách hàng, sản phẩm, quá trình công nghệ, địa lý hoặc trực tuyến theo chức năng (hoặc kế hợp).

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn