Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ý nghĩa của phân tích khả năng thanh toán:

Phân tích khả năng thanh toán là việc đánh giá khả năng chuyển tài sản thành tiền và khả năng tạo tiền nhằm thực hiện nghĩa vụ đối với các chủ nợ khi đến hạn. chủ nợ của DN có thể là ngân hàng cho DN vay vốn, các trái chủ(mua trái phiếu do DN phát hành) hoặc các chủ nợ liên quan tới các hoạt động kinh doanh hàng ngày của DN(khách hàng, nhà cung cấp vật tư, người lao động, nhà nước…). chính vì lẽ đó, các chủ nợ là những đối tượng đầu tiên quan tâm tới khả năng thanh toán của DN.

Các ngân hàng cần phân tích khả năng thanh toán của DN để đánh giá khả năng thu hồi đúng hạn,trễ hạn hay không có khả năng thu hồi các khoản lãi vay và gốc cho vay của mình. Khách hàng và nhà cung cấp cần phân tích khả năng thanh toán của DN để đánh giá khả năng thực hiện các điều khoản đã kí kết trên hợp đồng. khả năng thanh toán kém có thể dẫn tới việc không tuân thủ hợp đồng đã kí kết và có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa DN với các đối tác kinh doanh.

Phân tích khả năng thanh toán cũng rất có ích đối với các chủ sở hữu. khả năng thanh toán kém là dấu hiệu cho việc mất quyền kiểm soát hoặc thất thoát vốn đầu tư trong tương lai. Đối với các công ty tư nhân hoặc các công ty hợp danh, chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động của đơn vị thì khả năng thanh toán kém còn đe dọa ảnh hưởng tới tài sản của cá nhân các chủ sở hữu.

Do khả năng thanh toán quan trọng đối với các chủ nợ và chủ sở hữu nên cũng rất quan trọng đối với nhà quản lí. Nhà quản lí được trao nhiệm vụ điều hành của DN, làm cho DN tăng trưởng nhưng phải đảm bảo khả năng thanh toán tốt.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn