Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ý nghĩa của Phân tích báo cáo tài chính:

Phân tích báo cáo tài chính là việc sử dụng các công cụ kĩ thuật phân tích để xem xét mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, từ đó đánh giá về tình hình tài chính hiện tại cũng như dự báo về tình hình tài chính tương lai của DN.

Mặc dù hệ thống báo cáo tài chính thể hiện “bức tranh” tổng quát về tình trạng tài chính , kết quả hoạt động và dòng tiền lưu chuyển sau mỗi kì hoạt động của DN. Tuy nhiên , nếu chỉ xem xét từng con số đơn lẻ trên báo cáo tài chính , các đối tượng sử dụng sẽ khó nhìn nhận được toàn diện và sâu sắc về “bức tranh” này.

Việc sử dụng các công cụ và kĩ thuật phân tích hợp lí sẽ giúp các nhà đầu tư tiến hành các phân tích cơ bản,xác định giá trị cổ phiếu để quyết định mua hoặc bán cổ phiếu với mức giá hợp lí. Phân tích báo cáo tài chính cũng giúp các nhà cung cấp tín dụng đánh giá rủi ro tín dụng  chấm điểm tín dụng để đưa ra các quyết định tài trợ vốn hợp lí. Các nhà quản trị DN không xem xét báo cáo tài chính của đơn vị mình mà còn xem xét  báo cáo tài chính của đối thủ cạnh tranh, nhằm đánh giá vị trí của đơn vị ngành và hoạch định các chiến lược kinh doanh cho đơn vị.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn