Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quá trình ra quyết định quản trị:

Để ra quyết định ta cần thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định vấn đề cần quyết định (Define the problem).

2. Liệt kê các yếu tố quyết định (Enumerate the decision factor). 3. Chọn lọc các thông tin liên hệ (Collect relevant information).

4. Nhận dạng (hoặc xác định) các giải pháp (Indentify the solution).

5. Triển khai thực hiện các phương án đã lựa chọn (Develop and implement the best solution).

6. Đánh giá kết quả đã thực hiện (Evaluate the results). 

Nguồn:TS. Hà Văn Hội (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn