Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mục đích, chức năng hoạt động của doanh nghiệp:

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị chịu ảnh hưởng ở mức khái quát nhất bởi nhân tố, mục đích, khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Nhân tố mục đích kinh doanh của doanh nghiệp xác định doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nào:  sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thông thường trong một doanh nghiệp sản xuất, chức năng sản xuất đóng vai trò quan trọng. Trong cơ cấu của doanh nghiệp sản xuất, các bộ phận sản xuất chiếm phần chủ yếu, bộ máy quản trị kinh doanh được thiết lập, hướng vào việc phục vụ tốt nhất cho các hoạt động sản xuất. Có thể nói rằng các doanh nghiệp có mục đích, chức năng hoạt động không giống nhau thì  không thể có cơ cấu tổ chức bộ máy giống nhau, chẳng hạn một doanh nghiệp sản xuất, một doanh nghiệp ngân hàng và một doanh nghiệp bảo hểm dù tương đương nhau về quy mô song cũng không thể giống nhau về tổ chức bộ máy chính trị.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn