Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ước lượng qua thông tin lịch sử hay cơ sở dữ liệu dự án:

Nếu một dự án đã được thực hiện trước đây thì giám đốc dự án có thể thu được nhiều kiến thức về tài liệu và dữ liệu liên quan tới dự án. Rõ ràng là mức độ thông tin có thể dùng trực tiếp sẽ phụ thuộc vào điểm tương đồng của hai dự án đang được giải quyết.

Thông tin lịch sử là các dữ liệu hay tài liệu có thể tồn tại từ dự án trước tương tự như dự án hiện tại. Về lý tưởng thì thông tin này bao gồm các mục sau:

-     Báo cáo sự cố.

-     Yêu cầu kỹ thuật, chức năng và nghiệp vụ.

-     Ước tính lịch trình và chi phí chi tiết.

-      Kinh phí dự án.

-     Cấu trúc chi tiết công việc.

-     Chi phí thực và dữ liệu hiệu suất theo lịch trình, tốt nhất là ở mức gói công việc.

-     Bài học thu được.

Thông tin tương tự là dữ liệu từ tình huống khác rất giống nhưng không y hệt như các tình trạng trước mắt. Nếu tình huống giống hệt thì khi đó thông tin được xem như là mang tính lịch sử. Thông tin tương tự xuất phát từ thành phần của các dự án khác tương tự như các thành phần của dự án mới. Thông tin tương tự cũng có thể xuất phát từ kinh nghiệm điều hành. 

Nguồn: Ths. Nguyễn Hữu Quốc (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn