Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ước lượng PERT:

Thích hợp đối với những dự án.

-     Đòi hỏi tính sáng tạo.

-     Coi trọng chất lượng kết quả công việc hơn là thời gian hoàn thành dự án.

Công thức PERT.

-     Cần làm 3 ước lượng thời gian cho mỗi công việc.

-     Kết hợp lại để có con số cuối cùng.

Ước lượng khả dĩ nhất (ML-Most Likely): Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện "bình thường" hay "hợp lý".

Ước lượng lạc quan nhất (MO-Most Optimistic): Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện "tốt nhất" hay "lý tưởng" (không có trở ngại nào).

Ước lượng bi quan nhất (MP-Most Pessimistic): Thời gian cần để hoàn thành công việc một cách "tồi nhất" (đầy trở ngại).

Ước lượng cuối cùng tính theo công thức: (MO + 4(ML) + MP)/6

-     Ví dụ: Ước lượng thời gian cho các công việc liên quan đến lắp mạng nội bộ cho cơ quan (EST: estimation - ước lượng thời gian để làm dự án)

Đơn vị tính: Ngày 

Sau đó tăng thêm "một ít thời gian" cho mỗi công việc (thời gian lãng phí giữa chừng). Thông thường tăng thêm 7 đến 10%.

Sơ đồ PERT

Nguồn: Ths. Nguyễn Hữu Quốc (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn