Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mạng truyền thông không chính thức:

Mạng này có hai dạng là dạng tin hành lang và tin đồn.

Tin hành lang có 3 đặc điểm:

(1) Không được nhà quản lý kiểm soát;

(2) Nhân viên nhận thức rằng đáng tin cậy và chính xác hơn thông tin chính thức từ ban lãnh đạo.

(3) Phục vụ cho lợi ích của những người đưa ra thông tin hành lang.

Tin đồn được hình thành do tính nhiều chuyện, tính tán gẫu. Tin đồn có 4 đặc điểm:

(1) Giảm lo lắng trong trường hợp thiếu thông tin;

(2) Có ý nghĩa khi thông tin bị hạn chế hoặc không đầy đủ;

(3) Sử dụng như là phương tiện để tạo ra liên minh trong nhóm và trong tổ chức,

(4) Thể hiện địa vị của người truyền tin đồn.

Người quản lý không thể loại bỏ được tin đồn, họ chỉ có thể giảm thiểu những hậu quả của tin đồn bằng cách:

• Thông báo lịch làm việc để ra các quyết định quan trọng.

• Giải thích các quyết định và hành vi có thể không nhất quán và có tính bí mật.

• Nhấn mạnh truyền thông theo hướng từ trên xuống dưới cũng như từ dưới lên cấp trên, các quyết định hiện tại và kế hoạch tương lai.

• Thảo luận cởi mở về khả năng xảy ra các trường hợp xấu. 

Nguồn: Ths. Tạ Thị Hồng Hạnh (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn