Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phối hợp:

Khi có nhiều nhiệm vụ được phân chia giữa các cá nhân và các đơn vị trong cơ cấu chính thức của tổ chức, nhiệm vụ phối hợp được thực hiện thông qua việc phân chia các mục tiêu và những cơ chế phối hợp thích hợp.

-Mục tiêu chung

-Sơ đồ cơ cấu tổ chức

-Kênh truyền thông với nhiều phương tiện được sử dụng

+Máy vi tính nối mạng

+Máy fax, điện thoại

+Thư tín

+Báo cáo hằng năm của công ty

+Tổ chức các cuộc họp thường kỳ

Trong doanh nghiệp tùy thuộc cơ cấu tổ chức có ít tầng nấc mô hình truyền thông theo chiều ngang; có nhiều tầng nấc, nhiều cấp trong hệ thống thứ bậc mô hình truyền thông theo chiều dọc.

-Hệ thống ra mệnh lệnh: hệ thống ra mệnh lệnh tạo ra những mối quan hệ báo cáo giữa nhà quản trị và cấp dưới của nhà quản trị.

-Tiêu chuẩn hóa các thủ tục.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn