Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Tổ chức chính thức và không chính thức:

Cơ cấu chính thức đề cập tới chức vụ dự kiến của tổ chức cùng với nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ báo cáo đi kèm với chung.

Tổ chức chính thức gắn liền với cơ cấu và vai trò, nhiệm vụ hướng đích trong một doanh nghiệp được tổ chức một cách chính thức.

Tổ chức không chính thức là những quan hệ sản xuất không phải từ một sơ đồ tổ chức. Chester Barnard coi tổ chức không chính thức là bất kỳ hành động hợp tác riêng lẻ nào, không có những mục đích hợp tác có ý thức tự giác, cho dù có mang lại những kết quả hợp tác. Nhà quản trị cần biết rằng các mối quan hệ tương hỗ giữa các cá nhân năng động này chịu ảnh hưởng bởi số lượng người trong nhóm, bởi số người thực tế có liên quan, bởi những vấn đề mà tập thể dính líu tới, bởi sự thay đổi ban lãnh đạo của nhóm và bởi sự tiếp tục quá trình đổi mới. Nhà quản trị phải có nhận thức về tổ chức không chính thức và tránh việc đối kháng với chúng và cần nhận ra rằng việc sử dụng chúng là có lợi khi quản trị cấp dưới.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn