Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Con người hay chức vụ:

Trong hầu hết các tổ chức, ngoài trừ những tổ chức quá nhỏ, phương pháp chung để phân chia nhiệm vụ thường căn cứ vào chức vụ cụ thể hơn là dựa vào con người.

Sau đó sẽ tuyển mộ, tuyển chọn những người thích hợp để gánh vác nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lực của từng chức vụ cụ thể.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn