Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hàm sản xuất:

Hàm sản xuất cho biết các nhân tố sản xuất quyết định mức sản lượng được sản xuất ra như thế nào.

Y = Af ( L, K, H, N )

Trong đó:Y biểu thị sản lượng, L biểu thị lượng lao động, K là khối lượng tư bản hiện vật, H là khối lượng vốn nhân lực, N là khối lượng tài nguyên thiên nhiên. f( ) là một hàm biểu thị cách kết hợp các đầu vào để sản xuất ra sản lượng. A là biến số phản ánh trình độ công nghệ sản xuất hiện có. Khi công nghệ phát triển, A sẽ tăng và nền kinh tế sản xuất nhiều sản lượng hơn từ bất cứ kết hợp đầu vào nào.

Hàm sản xuất có hai đặc tính quan trọng. Thứ nhất, nó phản ánh mối quan hệ cùng chiều giữa sản lượng đầu ra và các yếu tố đầu vào được sử dụng. Thứ hai, sản phẩm biên của mỗi yếu tố đầu vào sẽ có xu hướng giảm dần khi chúng ta sử dụng ngày càng nhiều yếu tố đó trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Lượng tư bản trong nền kinh tế được hình thành bởi hoạt động đầu tư trong quá khứ, và trong ngắn hạn nó được coi là không đổi. Trình độ công nghệ và tài nguyên cũng được giả định là cho trước . Với giả thiết đơn giản hoá này chúng ta sẽ nghiên cứu hàm sản xuất phản ánh mối quan hệ giữa sản lượng đầu ra và lượng lao động được sử dụng:

Y = f (L)

Tại các mức lao động khác nhau các doanh nghiệp sẽ sản xuất ra các mức sản lượng khác nhau.

Hàm sản xuất có độ dốc dương và độ dốc này có xu hướng ngày càng giảm dần - phản ánh qui luật năng suất biên giảm dần của yếu tố lao động. 

Lượng lao động mà các doanh nghiệp sử dụng cho quá trình sản xuất sẽ được xác định bởi cung và cầu trên thị trường lao động.

Nguồn: TS. Nguyễn Tri Khiêm (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn