Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Vai trò của năng suất:

Năng suất đóng vai trò then chốt trong việc định ra mức sống của một nước. Như chúng ta đã biết tổng sản phẩm trong nước phản ánh đồng thời hai thứ: (1) tổng thu nhập của tất cả các thành viên trong nền kinh tế và (2) tổng chi tiêu cho sản lượng hàng hoá và dịch vụ của nền kinh tế. Nói đơn giản, thu nhập của nền kinh tế cũng chính là sản lượng của nền kinh tế. Đất nước chỉ có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn khi có sản xuất được lượng hàng hoá và dịch vụ lớn hơn.

Người Mỹ sống sung túc hơn người Nigêria vì công nhân Mỹ có năng suất cao hơn công nhân Nigêria. Người Nhật hưởng sự gia tăng mức sống nhanh hơn người Achentina vì năng suất của công nhân Nhật tăng nhanh hơn năng suất của công nhân Achentina. Như vậy mức sống của một nước phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng hoá và dịch vụ của nước đó.

Do vậy, để hiểu được sự khác biệt to lớn trong mức sống của người dân giữa các nước hay giữa những thời kỳ khác nhau, chúng ta buộc phải nhìn vào quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ.

Nhưng xem xét mối quan hệ giữa mức sống và năng suất mới chỉ là bước khởi đầu. Điều này tất yếu dẫn chúng ta đến câu hỏi: vì sao một số nền kinh tế lại có khả năng sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ giỏi hơn rất nhiều so với các nền kinh tế khác?

Nguồn: TS. Nguyễn Tri Khiêm (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn