Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quyền lực:

Quyền lực là quyền hạn được giao cho một chức vụ chính thức do một nhà lãnh đạo có thẩm quyền quyết định. Hay nói cách khác, quyền lực là một hình thức hợp pháp của ai đó được phê chuẩn chính thức và dự liệu trước.

Quyền lực trong tổ chức là mức độ độc lập trong hoạt động dành cho một người để tạo ra khả năng sử dụng những quyết đoán của họ thông qua việc trao cho họ quyền ra quyết định hay đưa ra các chỉ thị.

Lãnh đạo: là sự cố gắng gây ảnh hưởng tới một cá nhân hoặc một nhóm. Một trong những vai trò của nhà quản trị là lãnh đạo. Quản trị là quá trình gây ảnh hưởng, vấn đề là nhà quản trị gây ảnh hưởng bằng cách nào?

Nhà quản trị gây ảnh hưởng bằng quyền lực, quyền lực là tiềm năng gây ảnh hưởng, là nguồn tạo điều kiện cho một nhà lãnh đạo được người khác phục tùng hay tuân thủ. Tuy vậy, phân tích sâu về các dạng quyền lực mà người lãnh đạo có thể sử dụng, có 4 loại như sau:

-Quyền lực có được do địa vị: là loại quyền lực chính thức có được nhờ chức vụ mà quản trị được giao.

-Quyền lực do năng lực bản thân: là ảnh hưởng của nhà quản trị đối với những người xung quanh do năng lực, kiến thức hay kĩ năng lãnh đạo của chính nhà quản trị mang lại.

-Quyền lực của nhân cách: có được bởi tư cách bản thân, lòng tin và sự mến mộ mà mọi người dành cho nhà quản trị.

-Quyền lực từ khả năng thuyết phục: là ảnh hưởng toát ra từ nhà quản trị và khả năng sử dụng lý lẽ để chinh phục mọi người.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn