Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quá trình hình thành và phát triển của ASEAN:

ASEAN được thành lập ngày 8/8/1967 tại Bangkok gồm:

- Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand.

- 1984 : Brunei

- 28/7/1995: Việt Nam

- 23/7/1997: Laos và Myanmar

- 30/4/1999 Cambodia.

- Hiện nay đang còn một quốc gia mới độc lập đó là Ðông Timo, do chính phủ nước này đang trong qúa trình hình thành, nên việc gia nhập Asean chưa được đặt ra .

Mục tiêu cơ bản của ASEAN:

· Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua những cố gắng chung.

· Ðẩy mạnh hoà bình và ổn định khu vực.

· Tạo ra quan hệ hợp tác tích cực kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, khoa học và hành chính

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn