Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Tổng hợp một số thị trường chính trên thế giới:

1. Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ:

NAFTA (North America Free Trade Area) gồm:

- United States

- Canada

- Mexico

2. Liên hiệp Châu Á-âu: (European Union - EU)

- Belgium - Italy - Austria

- Denmark - Luxembourg - Sweden

- France - Netherlands - Finland

- Germany - Portugal

- Greek - Spain

- Ireland - United Kingdom

( Republic Ireland )

3. Hiệp hội hợp nhất các nước Châu Mỹ La Tinh:

- Argentina - Mexico

- Bolivia - Paraguay

- Brazil - Peru

- Chile - Uruguay

- Colombia - Venezuela

- Ecuador

4. Thị trường Nhật Bản.

5. Thị trường Trung Quốc

6. Thị trường Ðông Aâu: Hiện nay chưa hình thành rõ ràng.

7. Thị trường các nước Ðông Nam Á.

Trong các thị trường trường trên đáng chú ý để hàng hóa của Việt Nam có thể thâm nhập là: Thị trường Châu Âu, thị trường Bắc Mỹ, thị trường các nước Ðông Nam Á và thị trường Nhật Bản

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn