Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Giá trị theo thời gian của tiền:

Do sự khác nhau về thời gian thanh toán của các công cụ nợ nên sẽ rất khó khăn trong việc so sánh thu nhập của chúng. Vì thế, người ta thường quy các dòng tiền của khoản các khoản vay về cùng một thời điểm. Khái niệm giá trị theo thời gian của tiền cho phép chúng ta giải thích tại sao một đôla nhận được hôm nay có giá trị lớn hơn một đôla nhận được trong tương lai. Có ít nhất ba lý do giải thích cho sự khác biệt này:

Thứ nhất, lượng tiền hôm nay có thể đầu tư để kiếm lời

Thứ hai, tiền tệ bị mất giá do lạm phát

Thứ ba, có rủi ro là khả năng nhận được số tiền trong tương lai là không hoàn chắc chắn.

Tạm thời ta chỉ xét ảnh hưởng từ lý do đầu tiên, đó là đồng tiền sinh lãi qua thời gian. Giá trị tương lai của một lượng tiền PV được xác định bằng công thức: 

FVn = PV (1 + i )

Trong đó FV là giá trị tương lai của lượng tiền (future value), PV là giá trị hiện tại (present value), n là thời kỳ thanh toán và i là lãi suất tính cho 1 kỳ thanh toán, (1+i)n được gọi là hệ số giá trị tương lai (future value factor).

Giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai sẽ được tính theo công thức: 

                1

PV = FVn --------

                   (1+i)n

                      1

Trong đó   -----------

                   (1+i)n

Như vậy, để tính giá trị hiện tại của một khoản thu trong tương lai, ta chỉ cần nhân số tiền dự tính nhận được với hệ số giá trị hiện tại. Phương pháp tính giá trị hiện tại như vậy được gọi là kỹ thuật chiết khấu các luồng tiền (discounted cash flow analysis- DCF analysis). Kỹ thuật chiết khấu các luồng tiền được sử dụng khá phổ biến trong việc đánh giá mức sinh lời của các dự án đầu tư hay chi phí của các họa động tài trợ bằng vốn vay. 

Nguồn: Ths. Đặng Thị Việt Đức - Ths. Phan Anh Tuấn (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn