Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Khái niệm hệ thống tài chính:

Trong nền kinh tế, các quan hệ tài chính xuất hiện rất đa dạng và phức tạp, tuy nhiên chúng không hề tồn tại và hoạt động tách biệt nhau, giữa chúng luôn có mối quan hệ tương tác qua lại lẫn nhau theo những nguyên tắc, quy luật nhất định, hình thành nên một hệ thống thống nhất. Trong hệ thống đó lại hình thành những nhóm quan hệ tài chính mà các quan hệ trong nhóm có quan hệ tương tác rất chặt chẽ với nhau, phụ thuộc và hỗ trợ lẫn nhau. Các nhóm quan hệ tài chính này thường gắn với những quỹ tiền tệ nhất định, có liên hệ với nhau, hình thành nên những tụ điểm tài chính riêng. Các nhóm này được gọi là các khâu của tài chính. Mỗi khâu của tài chính thường hướng tới một mục đích chung và có những quỹ tiền tệ chung. Giữa các khâu tài chính có mối quan hệ tương tác lẫn nhau trong quá trình thực hiện mục tiêu của mình. Tập hợp các khâu tài chính cùng với những mối quan hệ tương tác đó được gọi là hệ thống tài chính. 

Nguồn: Ths. Đặng Thị Việt Đức - Ths. Phan Anh Tuấn (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn