Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cân bằng cung, cầu về yếu tố sản xuất trên thị trường cạnh tranh (ngắn hạn, dài hạn):

Giả sử trên một thị trường về một yếu tố sản xuất đường cầu thị trường là Dvà đường cung thị trường là S1. Trạng thái cân bằng của thị trường tương ứng với điểm E, giao điểm của đường cầu D1 và đường cung S1. Tại trạng thái này, thị trường xác định một mức giá thuê cũng như một khối lượng yếu tố cân bằng. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, khi điểm cân bằng chưa được xác lập và hiện tượng dư cung hoặc dư cầu tồn tại thì luôn luôn tồn tại những áp lực để hướng thị trường sớm hội tụ về điểm cân bằng. 

Những yếu tố tác động đến cầu hoặc cung về yếu tố sản xuất sẽ làm đường cầu hoặc đường cung trên thị trường chuyển dịch. Kết quả là mức giá và lượng giao dịch cân bằng trên thị trường cũng thay đổi. Ở đây khuôn mẫu phân tích chung về cung, cầu mà chúng ta đã biết hoàn toàn thích hợp. Chẳng hạn, khi nhu cầu về nhà ở tăng lên do dân số và thu nhập của họ tăng lên làm cho giá nhà tăng lên mạnh. Nếu các điều kiện khác là giữ nguyên thì sự kiện này sẽ khiến cầu về lao động trong ngành xây dựng tăng lên (do doanh thu sản phẩm biên của lao động MRPL tăng lên). Đường cầu về lao động xây dựng dịch chuyển sang phải. Tại điểm cân bằng điển hình, số lượng lao động làm việc trong ngành cung như tiền lương của họ sẽ tăng lên (hình trên). Những yếu tố khác tác động đến doanh thu sản phẩm biên của một đầu vào, như chúng ta đã biết, sẽ tác động đến cầu về đầu vào này. Ngược lại, đường cung về một loại đầu vào trên thị trường sẽ dịch chuyển nếu các yếu tố tác động đến cung thay đổi. Ví dụ, khi lao động nhập cư đột ngột tăng lên, cung về lao động nói chung trong nền kinh tế và cung lao động trong ngành xây dựng chẳng hạn sẽ tăng lên. Cân bằng trên thị trường lao động sẽ thay đổi theo hướng làm cho tiền lương thị trường giảm xuống mặc dù lượng lao động được sử dụng sẽ nhiều hơn.

Trong ngắn hạn, đường cầu về một loại yếu tố sản xuất thường phụ thuộc vào những biến động trên thị trường đầu ra cũng như khả năng điều chỉnh các yếu tố sản xuất khác của doanh nghiệp. Vì trong ngắn hạn, có một số yếu tố sản xuất mà doanh nghiệp rất khó điều chỉnh nên nói chung người ta cho rằng đường cầu trong ngắn hạn về một loại yếu tố sản xuất (khả biến hay dễ thay đổi) thường dốc hơn đường cầu dài hạn của chính nó. (Trong dài hạn, khi những biến động trên thị trường khiến nhu cầu về yếu tố sản xuất A tăng lên thường cũng làm cho nhu cầu về yếu tố sản xuất bổ sung B khác tăng lên. Khi có nhiều B hơn để phối hợp, sản phẩm biên của A nói chung tăng lên. Vì thế, trong dài hạn, sự tăng lên trong giá thuê yếu tố sản xuất A thường kéo theo sự gia tăng trong lượng cầu về A nhiều hơn so với ngắn hạn).

Sự phân biệt như vậy giữa ngắn hạn và dài hạn nhìn chung cũng thích hợp với lĩnh vực cung ứng yếu tố sản xuất. Nói chung trong dài hạn khả năng điều chỉnh các quyết định cung ứng trên thị trường yếu tố sản xuất thường dễ thực hiện hơn so với trong ngắn hạn. Vả lại, một loại yếu tố sản xuất thường được sử dụng trong nhiều ngành kinh tế khác nhau (ví dụ những lập trình viên máy tính hay những người lái xe tải có thể làm việc ở nhiều ngành khác nhau). Khi cân bằng ngắn hạn trên các thị trường ngành về yếu tố sản xuất tạo ra sự khác biệt đáng kể về giá cả hay tiền thuê thì sẽ diễn ra sự di chuyển về yếu tố sản xuất giữa các ngành. Ví dụ, tiền thuê ô tô tải dùng trong ngành xây dựng cao hơn hẳn so với tiền thuê ô tô tải ở trong ngành than. Những người sở hữu những chiếc xe tải sẽ rút một phần xe cung ứng trong ngành than để chuyển sang cho thuê ở ngành xây dựng. Ta nói, trong trường hợp này, do sự chênh lệch về tiền thuê, cung về xe tải trong ngành xây dựng sẽ tăng lên, đồng thời cung về xe tải trong ngành than giảm xuống. Vì những lý do kiểu này, trong dài hạn, những biến động về lượng cung về một yếu tố sản xuất trước một sự thay đổi nhất định về tiền thuê của yếu tố sản xuất sẽ lớn hơn trong ngắn hạn (trong ngắn hạn, nếu tiền thuê xe tải trong ngành xây dựng tăng, lượng cung ứng về xe tải trong ngành cũng tăng song không tăng mạnh được như trong dài hạn vì nhiều ràng buộc: trong ngắn hạn, sự di chuyển xe tải từ các ngành khác sang ngành xây dựng sẽ bị hạn chế bởi những hợp đồng cho thuê đã ký; trong một thời gian quá ngắn, tổng dự trữ về xe tải trong nền kinh tế là tương đối cố định, do đó, cần có một thời gian nhất định thì người ta mới có thể gia tăng mạnh lượng xe tải sản xuất ra...). Nói một cách khác, đường cung dài hạn về một loại yếu tố sản xuất nói chung được hình dung là một đường thoải hơn so với đường cung ngắn hạn của chính nó.

Do những khác biệt trên mà trong ngắn hạn, những thay đổi trên thị trường thường được phản ánh nhiều hơn trong những biến động về giá (tiền thuê các yếu tố sản xuất) trong khi đó, trong dài hạn, những thay đổi về lượng giao dịch lại thường thể hiện rõ rệt hơn. 

Nguồn: PGS.TS. Phí Mạnh Hồng (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn