Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình lựa chọn chiến lược cạnh tranh:

1. Mô hình chiến lược cội nguồn (Michael Porter): Theo quan điểm của M. Porter giữa thị phần và ROI không nhất thiết tỷ lệ thuận

 

Doanh nghiệp nằm ở phía bên trái có thị phần nhỏ nhưng có lãi, doanh nghiệp nằm ở phần trên bên phải có thị phần lớn và cũng có lãi, doanh nghiệp nằm ở giữa đường cong không có thị phần tốt, sản phẩm không khác biệt rõ ràng và không có lãi.

M. Porter cho rằng mỗi doanh nghiệp có thể có hai ưu thế cạnh tranh là chi phí kinh doanh thấp và sự khác biệt hoá sản phẩm. Từ đó M. Porter đưa ra ý tưởng hình thành chiến lược chi phối bằng giá thành và chiến lược khác biệt hóa sản phẩm.

 

Chiến lược chi phối bằng giá thành đặt trọng tâm vào sản xuất sản phẩm có tiêu chuẩn cao với chi phí kinh doanh sản xuất thấp nhất. Chiến lược này có thể được thực hiện nhờ sử dụng nhiều giải pháp khác nhau. Doanh nghiệp có thể độc quyền công nghệ nếu có khả năng tự sáng tạo công nghệ mới mà các doanh nghiệp khác không thể làm được. Trong điều kiện chuyển giao công nghệ doanh nghiệp cũng có thể mua bản quyền công nghệ và các bí quyết công nghệ.

Giải pháp không kém phần quan trọng là tiết kiệm chi phí kinh doanh nhờ tăng quy mô. Doanh nghiệp còn có thể thực hiện chiến lược dẫn dầu về chi phí kinh doanh thấp bởi nhiều giải pháp ở nhiều linh vực hoạt động khác nhau như:

- Tối ưu hóa phân chia nhiệm vụ sản xuất và điều độ sản xuất

- Tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, dự trù nguyên vật liệu

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị và nâng cao năng lực quản trị của cả hệ thống quản trị doanh nghiệp,...

Chiến lược khác biệt hoá đặt trọng tâm vào sản xuất sản phẩm có chất lượng và đặc điểm riêng biệt về kiểu dáng, mã hiệu hàng hóa với giá cả cao hơn giá cả trung bình. Chiến lược này phù hợp với các doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng có tiềm năng về lực lượng nghiên cứu và phát triển, kĩ thuật công nghệ,... Các doanh nghiệp này thường chuyên môn hóa sâu việc sản xuất và cung cấp một loại sản phẩm (dịch vụ) nào đó.

Việc lựa chọn chiến lược này cũng không có nghĩa là được phép coi nhẹ vấn đề tiết kiệm chi phí kinh doanh và sản xuất sản phẩm mà việc tiết kiệm nhất các loại chi phí kinh doanh phát sinh vẫn phải được dặt ra một cách gắt gao. Điều quan trọng đối với các doanh nghiệp này là chênh lệch giá cả phải lớn hơn so với chi phí kinh doanh phát sinh nhằm tạo ra sự khác biệt hoá sản phẩm.

Cuối cùng, cần chú ý rằng cả hai chiến lược trọng tâm đều phải được hình thành trên cơ sở sự khác biệt của phân đoạn thị trường dã chọn. Đồng thời khi hoạch định chiến lược khác biệt hóa sản phẩm cần chú ý ưu thế về sự khác biệt sẽ mất di khi các đối thủ bắt chước được hoặc làm cho tính khác biệt kém phần quan trọng đối với người mua.

2. Ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm

Ma trận hình thành chiến lược trên cơ sỏ sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm dựa trên phân tích hai đặc trưng này dể lựa chọn giữa chiến lược giảm chi phí kinh doanh hay tăng thêm giá trị của sản phầm sẽ cung cấp cho khách hàng. 

Ma trận này có một chiều phản ánh tính nhạy cảm về giá cả của sản phẩm và chiều kia phản ánh khả năng khách hàng chấp nhận sự khác biệt hóa sản phẩm.

Chiều phản ánh mức nhạy cảm về giá cả của khách hàng chia làm hai mức là cao và thấp thông thường những khách hàng có tính nhạy cảm cao về giá có thể do nguyên nhân thu nhập của họ thấp hoặc do giá tiền của sản phẩm quá cao chiếm tỉ trọng lớn trong ngân sách của họ. Khách hàng có tính nhạy cảm thấp về giá cả nếu họ có thu nhập cao hoặc hàng hóa đó có giá cả chiếm tỉ trọng quá nhỏ trong ngân sách của họ hoặc trong trường hợp khác, sản phẩm mang tính đồng nhất tương đối cao.

Sơ đồ trên cho biết ứng với mỗi góc vuông sẽ quy định việc doanh nghiệp (đơn vị kinh doanh chiến lược) lựa chọn chiến lược cụ thể phù hợp:

- Thứ nhất, với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có tính nhạy cảm giá cao và có sự chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm thấp, doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược chi phí sản xuất thấp.

- Thứ hai, với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có tính nhạy cảm giá thấp nhưng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức cao, doanh nghiệp (đơn vị kinh doanh chiến lược) nên lựa chọn chiến lược sản phẩm độc đáo (đặc thù) hoặc khác biệt hóa. Các doanh nghiệp chuyên môn hóa cao lựa chọn chiến lược sản phẩm độc đáo: tập trung cải tiến hoàn thiện và tạo ra tính đặc thù riêng có của sản phẩm với giá trị cao để phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập cao. Các doanh nghiệp đa sản xuất với nhiều đơn vị kinh doanh chiến lược thường lựa chọn chiến lược khác biệt hóa sản phẩm gắn với khác biệt hóa đặc tính chất lượng sản phẩm: cố gắng tạo ra nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ với dặc tính chất lượng khác nhau, chi phí sản xuất khác nhau để đáp ứng cầu của nhiều nhóm khách hàng có thị hiếu khác nhau, giá cả khác nhau.

- Thứ ba, với sản phẩm mà khách hàng vừa có nhạy cảm giá cao lại vừa chấp nhận sự khác biệt cao, doanh nghiệp (đơn vị kinh doanh chiến lược) nên lựa chọn chiến lược khác biệt hóa không gắn với thay đổi chất lượng. Cố gắng tạo ra nhiều mẫu mã, loại hình sản phẩm, dịch vụ khác nhau với đặc tính chất lượng như nhau, chi phí sản xuất hầu như không khác nhau để đáp ứng cầu của nhiều nhóm khách hàng có thị hiếu khác nhau nhưng giá cả không khác nhau. Trong nhiều trường hợp chiến lược khác biệt hóa sản phẩm chỉ gắn với thay đổi hình dáng bên ngoài mà không làm thay đổi chất lượng, cấu tạo bên trong của sản phẩm.

- Thứ tư, với sản phẩm mà khách hàng vừa nhạy cảm thấp với giá cả lại vừa chấp nhận sự khác biệt hóa thấp, doanh nghiệp (đơn vị .kinh doanh chiến lược) nên lựa chọn chiến lược cạnh tranh bằng phương thức phục vụ. Doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh cạnh tranh về giá và hình thành các phương thức phục vụ độc đáo so với đối thủ cạnh tranh.

Hạn chế cơ bản của mô hình là chỉ chia thành hai mức cao và thấp cho cả sự nhạy cảm về giá và khả năng khác biệt hóa sản phẩm nên sẽ khó lựa chọn chiến lược cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mang đặc trưng giữa hai thái cực đó.

Nguồn: Ths. Lê Thị Bích Ngọc (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn