Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ma trận tỷ lệ (Payoff matrix):

Là xác định những giá trị mong đợi của hai hoặc nhiều phương án mà mỗi phương án thì được định vị với một ước đoán về xác suất. Ma trận này chỉ có giá trị khi khả năng xuất hiện xác suất của mỗi kết quả có thể được ước đoán. Xác suất được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%), nó đo lường mức độ của một sự kiện có thể sẽ xảy ra hoặc không xảy ra. Nếu có một sự kiện nào đó chắc chắn xảy ra thì sẽ có xác suất bằng 1, nếu sự kiện đó chắc chắn không xảy ra thì xác suất bằng 0. Nếu khả năng xảy ra theo mức độ 50:50 thì xác suất bằng 0,5.

+Gía trị mong đợi (hay còn gọi là kỳ vọng) của  một phương án là tổng cộng tất cả các kết quả có thể xảy ra nhân với xác suất tương ứng của nó. Chẳng hạn như: nếu có 50% cơ hội đầu tư kiếm được $100.000, 25% cơ hội sẽ kiếm đươc $10.000 và 25% cơ hội có thể mất $50.000. Gía trị mong đợi (expected value – EV) của đầu tư trên được tính như sau:

EV = 0,50($100.000) + 0,25($50.000)

           = $50.000 + $2.500 - $12.500 = $40.000

Ví dụ sau đây nhằm giúp cho người đọc hiểu rộng thêm một quyết định đầu tư có liên quan đến sử dụng ma trận tỷ lệ. Gỉa sử chúng ta đang xem xét để mua kinh doanh máy tính hoặc kinh doanh thuyền buồm. Chúng ta đã xác định rằng, sự thành công của mỗi hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái. Nếu tỷ giá hối đoái tăng, chúng ta sẽ thu được 5 triệu $ từ kinh doanh máy tính hoặc 3 triệu $ từ kinh doanh thuyền buồm; còn nếu tỷ giá hối đoái giảm, chúng ta sẽ mất 4 triệu $ từ kinh doanh máy tính hay chỉ mất 2 triệu $ từ kinh doanh thuyền buồm. Chúng ta cũng ước đoán rằng, có 70% cơ hội tỷ giá hối đoái tăng và 30% cơ hội tỷ giá hối đoái giảm.

Giải pháp: 
*Kinh doanh máy tính:

EV = 0,7 ($3.000.000) + 0,3 ($ -4.000.000) =$3.500.000 -$1.200.000

EV = $2.300.000

*Kinh doanh thuyền buồm:

EV = 0,7 ($3.000.000) + 0,3 ($-2.000.000) = $2.100.000 - $600.000

EV = $1.500.000

Qua kết quả giá trị mong đợi (EV) của 2 ngành, ta thấy rằng đầu tư mua máy tính để kinh doanh thì thu lợi nhuận cao hơn mua thuyền buồm.

Kết quả tổng hợp được trình bày trong ma trận Payoff:

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn